Forslag vil blive vist, efter du har indtastet noget i søgefeltet. Brug op- og ned-pilene til at gennemgå resultaterne. Brug Enter til at vælge. Hvis valget er en sætning, vil denne sætning blive indsendt som søgning. Hvis forslaget er et link, vil browseren navigere til denne side.
Netværkspolitik

Politik vedrørende større forstyrrende begivenheder

Denne politik er ved at blive opdateret. Den nye politik vises øverst på denne side og gælder for alle reservationer, der finder sted fra og med 6. juni 2024, medmindre andet er meddelt af Airbnb til brugerne. Den eksisterende politik vises i bunden af siden og gælder for tidligere reservationer.

Ikrafttrædelsesdato: 6. juni 2024

Oversigt

Generelt er annulleringer og refusioner for Airbnb-reservationer underlagt opslagets annulleringspolitik. I de sjældne tilfælde, hvor større hændelser forhindrer eller via påbud umuliggør gennemførelse af en reservation, kan politikken vedrørende større forstyrrende begivenheder ("politikken") være gældende. Når denne politik gælder, kan gæster annullere deres reservation og få en refusion, rejsekredit og/eller anden modydelse uanset reservationens annulleringspolitik, og værter kan annullere uden gebyrer eller andre negative konsekvenser, men deres opslags kalender vil dog blive blokeret på den annullerede reservations dato.

Denne politik gælder for reservationer af både indkvartering og oplevelser og gælder for reservationer, der er i gang, eller som har indtjekning på eller efter ikrafttrædelsesdatoen, medmindre andet er meddelt af Airbnb til brugerne. Politikken vedrørende større forstyrrende begivenheder er ikke en forsikring.

Hvilke hændelser er dækket?

Følgende hændelser er dækket af denne politik, hvis de påvirker det sted, hvor din reservation gælder, opstår efter bookingtidspunktet og forhindrer eller via påbud gør det umuligt at gennemføre en fremtidig eller igangværende reservation (i denne politik benævnt "hændelser"):

Erklærede folkesundhedsmæssige nødsituationer og epidemier. Dette omfatter erklærede epidemier, pandemier og folkesundhedsmæssige nødsituationer. Dette omfatter ikke sygdomme, der er endemiske (f.eks. influenza) eller almindeligvis forbindes med et område (f.eks. malaria i Thailand). COVID-19 er ikke dækket i henhold til denne politik vedrørende større forstyrrende begivenheder.

Myndigheders rejserestriktioner. Rejserestriktioner som f.eks. et evakueringspåbud. Dette omfatter ikke rejsevejledninger, som udelukkende er vejledende, og lignende officiel vejledning.

Militære handlinger og andre fjendtligheder. Krigshandlinger, fjendtlige handlinger, invasioner, borgerkrig, terrorisme, eksplosioner, bombeangreb, oprør, optøjer og opstand.

Større afbrydelser af væsentlige forsyninger. Langvarige afbrydelser af væsentlige forsyninger såsom varme, vand og elektricitet, der påvirker langt de fleste hjem et givet sted.

Naturkatastrofer. Naturkatastrofer og andre alvorlige vejrforhold. Vejrforhold eller naturlige forhold, der er almindelige nok til at være forudsigelige på et givent sted – f.eks. orkaner i orkansæsonen i Florida – er kun dækket, når de resulterer i en anden hændelse, der er omfattet af denne politik, der forhindrer at gennemføre reservationen, f.eks. et evakueringspåbud, eller et storstilet nedbrud af væsentlige forsyninger.

Hvad sker der, hvis en reservation påvirkes af en dækket hændelse?

Når der sker en større hændelse, vurderer vi situationen for at afgøre, om politikken vedrørende større forstyrrende begivenheder gælder. Hvis den gør, aktiverer vi politikken for det berørte område og tidsrum, som vi forventer, at hændelsen vil forhindre eller hvor påbud vil gør det umuligt at gennemføre reservationer. Reservationer uden for det definerede område og tidsrum er muligvis ikke kvalificerede, men værter kan stadig annullere uden negative konsekvenser, hvis de ikke kan være vært. Vi overvåger løbende disse situationer og justerer dækningen efter behov for at afspejle skiftende forhold. Hvis du mener, at denne politik gælder for din reservation, skal du kontakte os for at høre nærmere.

Hvad er ikke dækket?

Vi forstår, at andre omstændigheder uden for din kontrol kan forstyrre dine planer. I alle situationer, der ikke er anført ovenfor, er din reservation fortsat underlagt værtens annulleringspolitik for opslaget.

Eksempler på almindelige hændelser, der ikke er omfattet af denne politik, omfatter:

  • Hændelser, der påvirker en gæst eller vedkommendes mulighed for at rejse, men ikke det sted, hvor boligen ligger, eller oplevelsen finder sted
  • Uventet tilskadekomst eller sygdom
  • Borgerlige ombud som f.eks. indkaldelse som nævning eller vidne
  • Ikke-bindende rejsevejledninger eller anden officiel vejledning, der ikke er et ind- eller udrejseforbud
  • Aflysning eller omlægning af en begivenhed, som reservationen blev foretaget for
  • Transportforstyrrelser, der ikke relaterer sig til en dækket hændelse, som f.eks. et flyselskabs insolvens, strejker i transportbranchen og vejlukninger på grund af vedligeholdelse

For reservationer, der ikke er omfattet af denne politik, opfordrer vi gæster og værter til at finde en gensidigt acceptabel ordning, f.eks. en fuld eller delvis refusion eller en ændring af datoerne. Bemærk, at eventuelle refusioner ud over reservationens annulleringspolitik sker efter værtens skøn. Airbnb deltager ikke i og garanterer ikke sådanne refusioner.

Sådan påvirker denne politik værter

Hvis en reservation er dækket af politikken vedrørende større forstyrrende hændelser, kan værter annullere uden gebyrer eller andre negative konsekvenser. Hvis en vært annullerer i henhold til denne politik, vil vedkommendes opslags kalender blive blokeret på den annullerede reservations datoer. Hvis en reservation annulleres i henhold til denne politik, modtager værten ikke udbetaling for de reservationens annullerede datoer, eller, hvis udbetalingen allerede er blevet gennemført, det refunderede beløb trækkes fra den/de næste udbetaling(er).

Uanset om en reservation er dækket af denne politik eller ej, kan værter annullere af visse gyldige årsager, som f.eks. større skade på en bolig, uden gebyrer eller andre negative konsekvenser. Værter er forpligtede til at annullere en reservation, hvis deres bolig er ubeboelig eller ikke stemmer overens med det, gæsten har booket. I modsat fald kan det resultere i fjernelse af opslaget, annullering af eksisterende reservationer og refusion til gæster, indtil boligen er beboelig og i overensstemmelse med opslagsbeskrivelsen. Undladelse heraf er også en overtrædelse af vores grundregler for værter og kan føre til konsekvenser, inklusive fjernelse af kontoen.

Andre ting, du skal være opmærksom på

Denne politik begrænser ikke dine rettigheder i henhold til lokale bestemmelser, og eventuelle beslutninger truffet af Airbnb i henhold til denne politik påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder.

Politik vedrørende uforudsete omstændigheder

Ikrafttrædelsesdato: 20. januar 2021

Oversigt

Denne politik vedrørende uforudsete omstændigheder forklarer, hvordan annulleringer håndteres, når uforudsete begivenheder uden for din kontrol opstår efter booking og gør det umuligt eller ulovligt at gennemføre din reservation. Denne politik gælder for reservationer af både indkvartering og oplevelser.

Når denne politik giver mulighed for annullering, kontrollerer den og har forrang for reservationens annulleringspolitik. Gæster, der påvirkes af en hændelse, der er omfattet af denne politik, kan annullere deres reservation og afhængigt af omstændighederne modtage kontant refusion, rejsekredit og/eller andet vederlag. Værter, som påvirkes af en hændelse, der er omfattet af denne politik, kan annullere uden negative konsekvenser, men afhængigt af omstændighederne kan deres kalender blive blokeret på den annullerede reservations datoer.

Hvilke hændelser er dækket?

Denne politik bruger udtrykket "hændelse" til at henvise til følgende situationer, der opstår efter booking, og som ikke kan forudses på bookingtidspunktet og forhindrer eller via påbud gør det umuligt at gennemføre reservationen.

Ændringer af myndighedernes rejsekrav. Uventede ændringer af visum- eller paskrav pålagt af en statslig myndighed, der forhindrer rejser til destinationen. Dette omfatter ikke bortkomne eller udløbne rejsedokumenter eller andre personlige omstændigheder, der relaterer sig til gæstens rejsetilladelse.

Erklærede nødsituationer og epidemier. Officielt erklærede lokale eller nationale nødsituationer, epidemier, pandemier og folkesundhedsmæssige nødsituationer. Dette omfatter ikke sygdomme, der er endemiske eller typisk forbindes med et område – f.eks. malaria i Thailand eller denguefeber i Hawaii.

Myndigheders rejserestriktioner. Rejserestriktioner pålagt af en offentlig myndighed, der forhindrer eller forbyder rejser til, ophold på eller tilbagevenden fra det sted, hvor boligen ligger, eller oplevelsen finder sted. Dette omfatter ikke rejsevejledninger, som udelukkende er vejledende, og lignende officiel vejledning.

Militære handlinger og andre fjendtligheder. Krigshandlinger, fjendtlige handlinger, invasioner, borgerkrig, terrorisme, eksplosioner, bombeangreb, oprør, optøjer, opstand og politiske uroligheder.

Naturkatastrofer. Naturkatastrofer, force majeure, omfattende forsyningsafbrydelser, vulkanudbrud, tsunamier og andre voldsomme og unormale vejrhændelser. Dette omfatter ikke vejrforhold eller naturlige forhold, der er almindelige nok til at være forudsigelige det sted – f.eks. orkaner i orkansæsonen i Florida.

Hvad er ikke dækket?

Alt andet. Denne politik tillader kun annulleringer ved de hændelser, der er beskrevet ovenfor. Alt andet er udelukket. Eksempler på situationer, hvor denne politik ikke tillader annullering, omfatter: uventet sygdom, lidelse eller tilskadekomst; borgerlige ombud såsom indkaldelse som nævning eller vidne eller militære opgaver; rejsevejledninger eller anden statslig vejledning (der ikke er et ind- eller udrejseforbud); aflysning eller ændring af en begivenhed, som reservationen blev foretaget for; og transportforstyrrelser, der ikke relaterer sig til hændelser, der er dækket, såsom vejlukninger samt aflysninger af fly, tog, busser og færger. Hvis du annullerer en reservation i disse tilfælde, fastsættes det refunderede beløb ud fra den annulleringspolitik, der gælder for reservationen.

Hvad skal du gøre nu?

Hvis vi giver dig besked om eller offentliggør oplysninger, der bekræfter, at denne politik gælder for din reservation, skal du følge den annulleringsvejledning, vi giver dig. Når vi har underrettet dig eller offentliggjort oplysninger om, hvordan denne politik gælder, bør du have mulighed for at annullere i henhold til denne politik ved at gå til siden Rejser og annullere den berørte reservation. Hvis du mener, at denne politik gælder for din reservation, men vi ikke har underrettet dig eller offentliggjort oplysninger om Hændelsen, skal du kontakte os for at annullere din reservation. I alle tilfælde bør du være klar til at fremlægge dokumentation, der viser, hvordan Hændelsen har påvirket dig eller din reservation.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os.

Andre ting, du skal være opmærksom på

Denne politik gælder for alle reservationer med indtjekningsdato på eller efter ikrafttrædelsesdatoen.

Hjalp denne artikel?

Relaterede artikler

Få hjælp til dine reservationer, din konto med mere.
Log ind, eller tilmeld dig