AirCover

Den mest omfattende rejsebeskyttelse.
Altid inkluderet, altid gratis.
Kun på Airbnb.

AirCover

Den mest omfattende rejsebeskyttelse.
Altid inkluderet, altid gratis.
Kun på Airbnb.

AirCover beskytter på fire forskellige måder for hver gæst under hvert ophold

Bookinggaranti

Hvis det usandsynlige sker, og en vært bliver nødt til at annullere din booking inden for 30 dage inden indtjekning, finder vi en lignende eller bedre bolig til dig, eller vi refunderer dig.

Indtjekningsgaranti

Hvis du ikke kan tjekke ind i din bolig, og værten ikke kan løse problemet, finder vi en lignende eller bedre bolig til dig, så længe dit oprindelige ophold varer, eller vi refunderer dig.

Nøjagtighedsgaranti

Hvis du på et hvilket som helst tidspunkt under dit ophold opdager, at din bolig ikke er som annonceret – for eksempel at køleskabet ikke længere fungerer, og din vært ikke nemt kan ordne det, eller at der er færre soveværelser end angivet – har du tre dage til at indberette det. Så finder vi en lignende eller bedre bolig til dig eller giver dig en refusion.

Døgnåben sikkerhedshotline

Hvis du på noget som helst tidspunkt føler dig utryg, får du prioriteret adgang til særligt uddannede sikkerhedsmedarbejdere døgnet rundt.
Få alt at vide om, AirCovers beskyttelse af din booking og alle gældende undtagelser.

Kun Airbnb giver dig AirCover

AirbnbKonkurrenter
Bookinggaranti
Indtjekningsgaranti
Nøjagtighedsgaranti
Døgnåben sikkerhedshotline
Fordelene ved AirCover sammenlignet med de omfattende beskyttelser vores direkte konkurrenter tilbød gratis per marts 2022.

Hver booking kommer med AirCover

Svar på dine spørgsmål

Kan du ikke finde det, du leder efter? Gå til vores Hjælpecenter

Der er også AirCover til værter

Er du interesseret i at blive vært? Med AirCover til værter kan du føle dig tryg ved at starte.
Få mere at vide om værtskab