AirCover til værter
AirCover til værter
AirCover til værter
AirCover til værter
AirCover til værter
AirCover til værter

Beskyttelse fra top til tå. Altid inkluderet, altid gratis. Kun på Airbnb.

Ansvarsforsikring på 1 million dollars (USD)

Du er beskyttet, selv i det sjældne tilfælde, hvor en gæst kommer til skade.

Beskyttelse ved skader for 1 million dollars (USD)

Vi dækker skader på din bolig og dine ejendele, der forvoldes af gæster, herunder værdigenstande.

Beskyttelse ved skader forvoldt af kæledyr

Ingen grund til bekymring: Uventede skader, der forvoldes af firbenede gæster, er dækket.

Dækning ved grundig rengøring

Vi kompenserer dig for uventede rengøringsudgifter.

Beskyttelse mod indkomsttab

Airbnb godtgør kun tabt indkomst, hvis du annullerer bekræftede bookinger pga. skader.

14 dages indberetningsfrist

Du har 14 dage til at indberette skader, også selvom du har på hinanden følgende bookinger.

Hurtige refusioner

Vi refunderer dig hurtigt for skader, der forårsages af gæster – typisk inden for to uger.

Hurtigere betjening til Superhosts

Superhosts får adgang til en dedikeret supportlinje med prioriteret hjælp.

Kun Airbnb giver dig AirCover

AirbnbKonkurrenter
Ansvarsforsikring på 1 million dollars (USD)
Beskyttelse ved skader for 1 million dollars (USD)
Beskyttelse ved skader forvoldt af kæledyr
Dækning ved grundig rengøring
Beskyttelse mod indkomsttab
14 dages indberetningsfrist
Hurtigere godtgørelser
Hurtigere betjening til Superhosts
Omfattende fordele ved AirCover til værter sammenlignet med gratis tilbud fra de førende konkurrenter per november 21.
Når du er vært på Airbnb, er du beskyttet.

Svar på dine spørgsmål

Kan du ikke finde det, du leder efter? Gå til vores Hjælpecenter.
Du kan få endnu mere at vide om AirCover til Værter og alt, hvad den kan tilbyde, samt dens vilkår og betingelser, .

Prøv at være vært på Airbnb

Slut dig til os. Vi hjælper dig hele vejen.