Airbnb's værtsgaranti

Ejendomsskadedækning på op til 5 millioner kroner for hver vært og hvert opslag uden ekstra omkostninger.
Gratis for hver booking, hver gang
Når en gæst foretager en reservation og overnatter i din bolig, er du automatisk dækket af vores Værtsgaranti.
Bred og hensynsfuld
Dækning ved materiel skade på op til 6 millioner kroner, hvis du behøver det – det er unikt i rejsebranchen. Vi støtter vores netværk.

Vi beskytter dig med vores værtsgaranti

Vi ønsker at skabe et sikkert og tillidsfuldt netværk i hele verden. Vi tilbyder en meddelelsesplatform og et online løsningsværktøj, der gør dig i stand til at kommunikere eventuelle anmodninger om skadeserstatning til gæster, så gæsterne kan svare. Hvis en gæst er ude af stand eller uvillig til at betale, er hensigten med vores Værtsgaranti at hjælpe.
Hvad er dækket?
 • Skade på en værts ejendom (bolig, enhed, værelser, ejendele)
 • Alle Airbnb-opslag i alle lande
  Betalinger foretaget via vores Værtsgaranti er underlagt vores Vilkår og betingelser for Værtsgaranti.
   Hvis der sker en skade, skal dokumentation (billeder, kvitteringer mv.) leveres som en del af løsningsprocessen. Læs Vilkår og betingelser for Værtsgarati for gældende betingelser, begrænsninger og undtagelser.
   Hvad er ikke dækket?
   • Person- og ejendomsskadekrav fra tredjeparter (de er beskyttet under vores Værtsbeskyttelsesforsikring)
   • Skader på fællesområder i bygningen, der ikke er en del af selve boligen
   • Kontanter og værdipapirer
   • Skader forårsaget af kæledyr
   • Skader som følge af almindelig slitage
    Visse genstande, herunder, men ikke begrænset til, kunst, antikviteter - herunder møbler og smykker - værdifulde tæpper, samlerobjekter og andre genstande, kan have mere begrænset dækning under Værtsgarantien.
    Har du brug for at anmelde tingsskade?
    Kontakt os for at anmelde tingsskade.
    Værtsgarantien er ikke en forsikring. I det omfang du ønsker beskyttelse ud over Værtsgarantien, opfordrer Airbnb dig på det kraftigste til at købe en forsikring, der dækker dig og din ejendom for tab forårsaget af gæster, hvis dit tab ikke falder inden for Værtsgarantiens vilkår.
    Er du klar til at være vært?
    Tag næste skridt mod at tjene ekstra penge med din bolig.
    Få flere oplysninger
    Flere oplysninger om værtsgarantien