Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Værtsforsikring

  Værtsforsikring, en del af AirCover, giver værter en dækning på 1 million dollars (USD) i de sjældne tilfælde, hvor en gæst kommer til skade, eller vedkommendes ejendele beskadiges eller blivet stjålet under vedkommendes ophold i din bolig. Folk, der hjælper dig med at være vært såsom medværter og rengøringspersonale, er også dækket, så du kan trygt være vært på Airbnb.

  Indled et erstatningskrav under AirCover

  Indsend et erstatningskrav, hvis en gæst kommer til skade, eller vedkommendes ejendele beskadiges.

  Gå til tilmeldingsformularen

  Hvad er dækket?

  Værtsforsikringen dækker, hvis du vurderes at være juridisk ansvarlig for:

  • Legemsbeskadigelse af en gæst (eller andre)
  • Skade på eller tyveri af ejendom, der tilhører en gæst (eller andre)
  • Skader forårsaget af en gæst (eller andre) på fælles områder såsom lobbyer og ejendomme i nærheden

  Værtsforsikringen dækker ikke:

  • Skade som følge af en overlagt handling
  • Skade på din bolig eller dine ejendele forårsaget af en gæst (der er dækket af Værtsbeskyttelse ved tingsskade)
  • Andre undtagelser gælder

  Fremstilling af erstatningskrav

  Hvis du har brug for at indsende et erstatningskrav, skal du bare udfylde vores ansvarsforsikringsformular. Oplysningerne sendes til vores betroede tredjepartsforsikringsselskab, som tildeler dit krav til en repræsentant. De løser dit krav i henhold til forsikringspolicens vilkår.

  Ingen tilmelding påkrævet

  AirCover med fordele er altid inkluderet og altid gratis. Når du accepterer at udleje eller fortsætte med at udleje en bolig på Airbnb, er du automatisk dækket, når du er vært for et ophold, der er booket på Airbnb.

  Hvis du vil framelde dig

  Send os en e-mail fra den e-mailadresse, der er knyttet til din værtskonto. Sørg for at inkludere den nøjagtige titel på dit opslag, dit fulde navn og det telefonnummer, der er knyttet til din værtskonto.

  Mail-linket ovenfor er kun til framelding.

  Bemærk, at værter i Storbritannien ikke kan fravælge denne gratis ansvarsforsikring.

  For at få mere at vide om Værtsforsikring skal du gå til den omfattende oversigt over programmet.

  Ansvarsfraskrivelse: Værtsforsikringen dækker ikke værter, der tilbyder ophold gennem Airbnb Travel, LLC, værter for oplevelser eller værter i Fastlandskina eller Japan. Husk, at alle dækningsgrænser vises i dollars (USD), og at der er andre vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du er vært i Storbritannien, tegnes Værtsforsikringspolicen hos Zurich Insurance og arrangeres og indgås uden nogen ekstraomkostninger for britiske værter af Airbnb UK Services Limited – en udpeget repræsentant for Aon UK Limited, der er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority. Aons FCA-registernummer er 310451. Du kan finde det i Financial Services Register ved at gå til FCA's hjemmeside eller kontakte FCA på 0800 111 6768. Værtsbeskyttelse ved tingsskade vedrører ikke Værtsforsikring. Forsikringsprodukter, der arrangeres af Airbnb UK Services i Storbritannien, er regulerede produkter. Hvis du er vært i EU, kan du få adgang til alle oplysninger om forsikringsformidleren her.

  Fik du den hjælp, du havde brug for?

  Relaterede artikler

  Beskyttelse af dine oplysninger

  Vi bruger cookies og lignende teknologier til at tilpasse indhold, skræddersy og afpasse annoncer og give en mere sikker oplevelse. Når du klikker på OK eller slår noget til i Cookieindstillinger, accepterer du dette som beskrevet i vores Cookiepolitik. For at ændre indstillinger eller tilbagekalde samtykke skal du opdatere din Cookieindstillinger.