Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Oplevelser med musik

  Sidst opdateret: 5. april 2019

  På denne oplysningsside kan du sætte dig ind i nogle af de love og registreringskrav, der kan gælde for din oplevelse, der involverer musik på Airbnb.

  Vær opmærksom på, at denne oplysningsside er generel, ikke udtømmende og ikke er juridisk rådgivning. Denne side har til formål at give dig et indtryk af de typer regler, der kan gælde for din oplevelse, og give et indblik i nogle af de ting, der skal tages i betragtning i forbindelse med din oplevelse.

  Som oplevelsesvært styrer du selv de oplevelser, du tilbyder, og det er dit ansvar at forstå og følge relevante love og bestemmelser. Forskellige lande har forskellige licenskrav og regler. Denne artikel kan tjene som udgangspunkt eller et sted, du kan vende tilbage til, hvis du har spørgsmål. Men husk, at den ikke er udtømmende og ikke udgør juridisk rådgivning, og vi kan ikke garantere pålideligheden eller nøjagtigheden af de anvendte kilder. Du bør sikre dig, at love og procedurer ikke er blevet ændret for nylig.

  Grundlæggende principper for oplevelser, der involverer musik

  I USA er musik generelt beskyttet af ophavsretsloven, medmindre den er offentligt tilgængelig. Når et værk er ophavsretligt beskyttet, betyder det, at ejeren af værket har visse eksklusive rettigheder til det pågældende værk. Hvis du spiller musik under din oplevelse (eller transmitterer en oplevelse over internettet), skal du muligvis indhente licenser for at gøre det. Forskellige faktorer ved din oplevelse, herunder placering, spillested og aktivitetstype, har indflydelse på, hvilke licenser du skal indhente, men i alle tilfælde vil forpligtelsen påhvile enten dig eller spillestedet.

  At opnå retten til at optræde eller på anden måde bruge musik kræver ofte, at du indgår en licensaftale. Den gældende licensaftale vil typisk specificere blandt andet, hvor du må spille musik, hvilken musik du må spille, hvordan du må (og ikke må) bruge musikken, hvor meget du skal betale for retten til at bruge musik, licensperioden eller varigheden af ​​licensen, og hvilken rapportering af musikbrug, hvis nogen, der kan være påkrævet. Manglende erhvervelse af den korrekte licens kan resultere i erstatningsansvar for krænkelse af ophavsretten, hvor skaderne beløber sig til 750-30.000 dollars per krænket værk og op til 150.000 dollars per krænket værk, hvis krænkelsen er "forsætlig".

  Der er to ophavsrettigheder til musik: (1) ophavsretten til det musikalske værk (også kendt som en komposition), som omfatter en sangs noder og sangtekst; og (2) ophavsretten til en bestemt fremførelse, som er indeholdt i en lydoptagelse. En indspillet sang, f.eks. en sang på en cd, består af to ophavsretligt beskyttede værker: lydoptagelsen af kunstneren, der udfører musikværket, og selve musikværket.

  Musik ejes eller kontrolleres typisk af musikforlag, og lydoptagelser ejes eller kontrolleres typisk af pladeselskaber. Retten til offentligt at fremføre musikværker – uanset om det er fra en cd eller LP eller af et band, der optræder live – administreres generelt af Performing Rights Organizations (PRO'er), hvoraf de to største i USA er ASCAP og BMI. Andre lande end USA vil næsten altid have mindst én PRO og i nogle tilfælde flere PRO'er, hvor forskellige PRO'er kontrollerer rettighederne til forskellige musikværker. Musikalske værker har ofte mere end én rettighedshaver, da flere personer kan skrive en sang sammen med mulighed for, at hver medforfatter kan overdrage deres rettigheder til et andet musikforlag og til forskellige PRO'er. Du skal muligvis have tilladelse fra de forskellige repræsentanter for disse medforfattere til at optræde med et værk offentligt, fordi PRO'erne og de fleste musikforlag kun udsteder licenser til de interesser, de ejer eller kontrollerer i en sang.

  Da musiklicenser kan kræve, at der sikres rettigheder fra flere rettighedshavere, bør du overveje at konsultere en erfaren juridisk rådgiver for at sikre, at alle nødvendige rettigheder er erhvervet. Du er ansvarlig for at kontrollere, om din brug af musik kræver en licens og for at erhverve en eventuel påkrævet licens.

  Find ud af, om der er brug for en musiklicens til din oplevelse

  Hvis du er vært for en oplevelse, hvor en kunstner vil optræde med coversange, skal du måske kun erhverve rettighederne til musikalske værker. Lignende regler kan gælde, hvis du livestreamer oplevelsen på internettet, men livestreaming kan indebære yderligere rettigheder, afhængigt af hvordan livestreamingen udføres. Typisk ville en kunstners liveoptræden ikke involvere en lydoptagelse, medmindre vedkommende spillede med på et forudindspillet nummer. Til gengæld kræver en karaokebegivenhed sandsynligvis rettigheder til både musikalske værker og lydoptagelser, der synges med på, som kan være anderledes end den udgivne lydoptagelse, som du måske har købt på cd eller på iTunes. Til karaokebrug skal du måske også erhverve rettigheder til at vise sangteksterne til det musikalske værk. Hvis du fremører et musikalsk værk offentligt – enten ved at afspille indspillet musik eller ved at få en kunstner til at optræde live – skal du måske også indhente en offentlig licens til optræden fra en PRO.

  Som tommelfingerregel skal du indhente licenser til offentlig musikalsk optræden, hvis du udfører (eller har udført) musikværker på et sted, der er åbent for offentligheden. Hvis du optræder med lydoptagelser, eller du får andre til at optræde med dem, har du måske ikke brug for en licens til offentlig optræden, men du bør rådføre dig med en advokat, før du træffer en endelig afgørelse.

  Derudover skal du muligvis indhente licenser, hvis du laver kopier af ikke-original musik som en del af din oplevelse såsom kopier, du laver på cd'er, som du giver til dine gæster, eller hvis du optager en oplevelse og derefter forsøger at gøre den tilgængelig online, enten efter bestilling eller på en lineær måde. Dette skyldes, at både indehavere af musikalske værker og lydoptagelser har eneret til reproduktion og distribution, og at kopiering af musikalske værker og lydoptagelser eller distribution af kopier heraf kan kræve tilladelse fra indehaverne af ophavsretten.

  Viden om, hvorvidt musik er omfattet af ophavsretlig beskyttelse, kræver en individuel analyse. Som tommelfingerregel er du sandsynligvis ophavsretsligt beskyttet, hvis musikken er aktuel eller produceret inden for de seneste årtier. Ophavsretsbeskyttelsen gælder meget længe, så hvis du er i tvivl, kan du godt gå ud fra, at den er beskyttet. Cornell Universitys Copyright Information Center er en nyttig ressource til at afgøre, om et værk er public domain i USA. Varigheden af ophavsretsbeskyttelsen for musikalske værker og lydoptagelser varierer fra land til land.

  Få en musiklicens

  For at få en licens til at bruge musik kan du kontakte det musikalske værks ophavsretshavere eller deres bemyndigede repræsentanter.

  Performing Rights Organizations (PRO'er)

  Amerikanske komponister, sangere og udgivere melder sig normalt ind i en PRO ved at give PRO'en ikke-eksklusiv ret til at licensere deres musik og håndhæve deres rettigheder til offentlig optræden. I USA er de primære PRO'er American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP), Broadcast Music, Inc. (BMI), SESAC og Global Music Rights (GMR). Der kan også være andre PRO'er, der kontrollerer værkerne for mindre populær musik. PRO'er udsteder typisk generelle licenser til offentlig optræden med alle de værker, de repræsenterer. Afhængigt af hvilken musik du vil bruge til din oplevelse, er det muligvis nødvendigt med en licens fra en eller flere PRO'er. PRO'erne vil ofte tilbyde et repertoireopslagsværktøj på deres hjemmeside. Hvis du på forhånd ved, hvilken musik der optrædes med, kan du muligvis identificere ophavsretshaverne eller repræsentanterne for disse værker via et af disse opslagsværktøjer.

  I lande uden for USA vil sangskrivere ofte overdrage deres rettigheder til en PRO, så PRO'en bliver den eneste enhed, der kan godkende den offentlige fremførelse af en sangskrivers musik. Du bør kontakte PRO'en i dit land for at forhøre dig om de licenser, der kan være nødvendige for enhver oplevelse, du er vært for. Husk også, at der kan være en (eller flere) PRO'er, der er autoriseret til at licensere offentlige musikalske optrædener, og en (eller flere) PRO'er i et land, der er autoriseret til at licensere offentlige optrædener med lydoptagelser.

  Husk på, at den terminologi, der anvendes til at beskrive musikrettigheder, også kan variere fra land til land. PRO'er kan omtales som kollektive forvaltningsorganisationer (eller CMO'er) eller musiklicenseringsselskaber (eller MLC'er). Retten til at få udbetalt royalties kan betegnes som en "ret til vederlag". Retten til at optræde med en lydoptagelse kan omtales som en "naborettighed".

  Offentlige optrædener med lydoptagelser

  Hvis du planlægger at få optaget musik ved en oplevelse i USA, er det måske ikke påkrævet med en licens til offentlig optræden med lydoptagelser på grund af visse juridiske undtagelser. Andre lande end USA har typisk ikke sådanne undtagelser, så der gælder sandsynligvis andre regler. For oplysninger om visse anvendelser af lydoptagelser i USA, kan du se SoundExchange, Inc.s hjemmeside. Det er en nonprofitorganisation, der er oprettet med henblik på at indsamle og distribuere royalties for visse offentlige fremførelser og lave kopier af lydoptagelser.

  Pladeselskaber, musikforlag og individuelle kunstnere

  Hvis du vil bruge specifikke musikalske værker eller lydoptagelser under din oplevelse og foretrækker at henvende dig direkte til ophavsretshaverne af sådanne værker, kan du gøre det (i det mindste i USA). Dette er imidlertid ofte en tidskrævende proces, og store virksomheder har måske ikke mulighed for at svare på individuelle licensanmodninger. Hvis du har hyret en kunstner til at optræde ved en oplevelse, og kunstneren har skrevet sin egen musik og optræder live, kan kunstneren måske give dig en direkte licens til offentlig optræden med vedkommendes musik. Muligheden for at udstede en direkte licens afhænger imidlertid af, om de har overdraget deres rettigheder til en tredjepart, f.eks. et musikforlag eller en CMO. Hvis en kunstner har overdraget sine rettigheder til en tredjepart, har kunstneren måske ikke bemyndigelse til at give dig en direkte licens, selvom vedkommende har skrevet musikken. I dette tilfælde skal du indhente en licens fra en PRO eller CMO, afhængigt af hvilket land du befinder dig i.

  Andre ting, der skal tages i betragtning

  Nogle jurisdiktioner kan også have love, der begrænser støj eller kræver tilladelse til liveunderholdning.

  Det er en god idé at kontakte dit lokale zoneinddelingsudvalg eller planlægningsmyndighed for at finde ud af, om lokale regler begrænser den måde, hvorpå boligen til din oplevelse kan bruges.

  Hvis din oplevelse indbærer musik i kombination med en anden aktivitet, skal du se vores andre artikler om ansvarligt værtskab for at undersøge, hvordan forskellige regler gælder for din oplevelse.

  Det kan være svært at forvalte musik. Hvis du usikker på noget i forbindelse med din oplevelse, opfordrer vi dig til at tale med en advokat. Hvis du er vært for en oplevelse i USA, er U.S. Copyright Offices hjemmeside en god ressource.

  Airbnb er ikke ansvarlig for pålideligheden eller rigtigheden af de oplysninger, der findes på links til tredjepartswebsteder (herunder links til lovgivning og bestemmelser).

  Hvis værter ikke opfylder deres forpligtelser, kan det resultere i suspendering af aktivitet eller fjernelse fra Airbnb.

  Yderligere ressourcer

  American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP)

  Broadcast Music, Inc. (BMI)

  Global Music Rights (GMR)

  SESAC

  SoundExchange, Inc.