Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater
  Hop videre til hovedindhold i hjælp

  Hvad er et servicedyr?

  Hos Airbnb omfattes et assistancedyr af en eller flere af følgende termer:

  Servicedyr: Hund, der er individuelt trænet til at udføre arbejde eller udføre opgaver til fordel for en person med et handicap, herunder et fysisk, sensorisk, psykiatrisk, intellektuelt eller psykisk handicap. Disse dyr omtales undertiden som "førerhunde", hjælpedyr, servicedyr eller støttedyr. Eksempler på opgaver, som et servicedyr kan udføre, omfatter, men er ikke begrænset til:

  • Hjælp til enkeltpersoner, der er blinde eller har nedsat syn med at komme omkring og andre opgaver
  • Advare personer, der er døve eller hørehæmmede om tilstedeværelsen af mennesker eller lyde
  • Yde ikke-voldelig beskyttelse eller redningsarbejde
  • Trække en kørestol
  • Hjælpe en person under et anfald
  • Varsle personer om forekomsten af allergener
  • Hente af ting som medicin eller en telefon
  • Give fysisk støtte og hjælp med balance og stabilitet til personer, der er mobilitetshæmmede
  • Hjælpe personer med psykiatriske og neurologiske handicap ved at forhindre eller stoppe impulsiv eller ødelæggende adfærd

  Følelsesmæssige støttedyr: Airbnb definerer servicedyr til også at omfatte følelsesmæssige støttedyr. Det drejer sig om dyr, der anvendes som led i en medicinsk behandling og/eller terapi til at bistå med den enkelte persons daglige funktioner og udfordringer, men som ikke er begrænset til en bestemt dyretype, og som ikke skal trænes til at hjælpe en person med nogen bestemt opgave. Disse dyr kaldes undertiden komfortdyr eller behandlingsdyr.

  Skal værter acceptere assistancedyr?

  Generelt, ja, medmindre det er en trussel mod sundhed eller sikkerhed (se nedenfor). Hos Airbnb anerkender vi, at servicedyr ikke er det samme som kæledyr, og at de har afgørende betydning for deres ejer. Som anført i vores Politik vedrørende antidiskrimination forventes værter at acceptere reservationer, hvor et servicedyr måske vil være til stede, selv om der i deres opslag/ordensregler står "ingen kæledyr".

  Hvornår kan en vært bede en gæst om at fjerne et assistancedyr?

  En vært kan bede en gæst om at fjerne et assistancedyr, hvis:

  1. Dyret er ude af kontrol, og den, der håndterer dyret, ikke træffer effektive foranstaltninger for at kontrollere det
  2. Dyret ikke er stuerent

  I begge tilfælde skal værten stadig give gæsten mulighed for at bruge lokalet uden tilstedeværelsen af dyret, hvis gæsten vælger dette. Bemærk, at i betragtning af deres rolle, som ydere af service eller følelsesmæssig støtte, bør servicedyr ikke efterlades alene i en opslået bolig.

  Skal gæster oplyse om tilstedeværelsen af et assistancedyr, før de booker?

  Nej. Selvom gæster ikke er forpligtet til at oplyse om tilstedeværelsen af et servicedyr, før de booker, opfordrer vi altid til klar kommunikation, for at sikre en problemfri oplevelse for alle.

  Er det i orden at opkræve et ekstra gebyr eller hæve rengøringsgebyret for at modtage assistancedyret?

  Nej, ifølge Airbnb's Politik vedrørende antidiskrimination kan værter ikke opkræve ekstra gebyrer for gæster med et servicedyr.

  Er det i orden at anmode om dokumentation for et assistancedyr?

  Airbnb kræver ikke dokumentation, når du rejser med et servicedyr. I USA er gæster ikke forpligtede til at fremlægge dokumentation for et servicedyr, og der er ingen juridisk anerkendt certificeringsproces for servicedyr. Hvis en gæst angiver, at han/hun har et servicedyr, kan en vært spørge:

  1. Om det nødvendige servicedyr er påkrævet på grund af et handicap
  2. Hvilket arbejde eller hvilken opgave dyret er blevet trænet til at udføre

  Hvis du rejser uden for USA, skal du være opmærksom på, at kravene kan være anderledes. Airbnb anerkender at visse jurisdiktioner kan kræve forbud mod alle dyr, herunder servicedyr, og vi kræver ikke, at værter skal overtræde lokale love eller handle på en måde, der gør dem til genstand for retsforfølgelse.

  Kan en vært anmode om yderligere erstatning, hvis dyret beskadiger en opslået bolig ud over normal slitage?

  Ja, på samme måde som en vært har ret til at beholde en del af eller hele gæstens depositum, for at kompensere for skader forårsaget af gæsten. Selvom det er rimeligt for en vært at forvente, at et servicedyr er veltrænet og ikke vil forårsage nogen skade, står værtsgarantien og depositummet stadig til værtens rådighed i det sjældne tilfælde, at der skulle ske et uheld.

  Hvad nu, hvis jeg har et sundheds- eller sikkerhedsproblem i forbindelse med assistancedyret?

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at servicedyret, hvad enten det er et servicedyr eller et følelsesmæssigt støttedyr, spiller en vigtig rolle for din gæsts evne til at rejse. Men hvis dit opslag omfatter en fælles bolig, og et servicedyr ville danne en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for dig eller andre (f.eks. allergier og kæledyr, som ikke kan dele plads med andre dyr på grund af et sikkerhedsproblem), vil vi ikke kræve, at du modtager gæsterne med servicedyret. Vær tydelig og høflig, når du kommunikerer med gæster om dette. Vi foreslår også, at du medtager oplysninger om eventuelle allergier eller sikkerhedsmæssige betænkeligheder vedrørende dine kæledyr i en fælles bolig i beskrivelsen på dit opslag for at informere potentielle gæster.

  Jeg blev nægtet en booking, fordi jeg har et assistancedyr. Hvad skal jeg gøre?

  Airbnb tager indberetninger af diskrimination i vores netværk meget alvorligt.

  Hvis du mener, at du har oplevet diskrimination på vores platform, skal du indberette det via denne formular. Angiv specifikke detaljer og identificer den person, som du mener har overtrådt vores Politik vedrørende antidiskrimination. Du kan også markere beskeder og andet indhold, som du mener overtræder vores politik. Der findes flere oplysninger om markeringsprocessen her.

  Vi vil undersøge situationen og kan følge op på sagen for at få yderligere dokumentation. Vi tilbyder også personlig og direkte støtte med at booke for at sikre, at du finder et sted at overnatte.