Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Ansvarligt værtskab i USA

  Vi opfordrer værter til at tænke nøje over deres ansvar. At være vært giver værdifulde oplevelser, men det kræver et vist niveau af engagement. Ud over de grundlæggende krav, vi forventer, at alle værter opfylder, er her nogle måder, hvorpå du kan være en ansvarlig vært.*

  Sundhed og renhed

  Globale oplysninger om Airbnb's udvidede rengøringsprocedure i fem trin kan findes under generelle oplysninger om udlejning af boliger.

  Vigtige anbefalinger om rengøring

  Generelle ressourcer

  Sikkerhed

  Hvad kan jeg gøre for at gøre min bolig sikker for gæster?

  Nødprocedurer

  Kontaktoplysninger

  Angiv lokale nødnumre og det nærmeste hospital. Giv gæsterne et nummer, de kan kontakte dig på i nødstilfælde, samt et ekstra nummer. Gør det også klart, hvordan du skal kontaktes, hvis gæsten har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer.

  Forsyninger

  Sørg for, at en førstehjælpskasse er let tilgængelig.

  Brandforebyggelse

  Sørg for, at du har en fungerende røgalarm og kuliltedetektor, og at din bolig opfylder myndighedenes retningslinjer for sikkerhed i dit område (f.eks. det internationale bygningsreglement). Sørg for, at du stiller en funktionsdygtig brandslukker til rådighed og udfører den nødvendige vedligeholdelse.

  Udgange

  Sørg for, at du har en tydeligt markeret brandudgang, og læg et kort i din bolig.

  Minimer farer

  Privatliv

  Vær altid opmærksom på dine gæsters privatliv. Oplys, om der er overvågningskameraer eller andet overvågningsudstyr i eller omkring din bolig. Sørg for, at du er opmærksom på og overholder gældende føderal, statslig og lokal lovgivning.

  Belægning

  Fastlæg sikre belægningsgrænser – dine lokale myndigheder har muligvis retningslinjer.

  Adgang

  Gennemgå din bolig for at identificere områder, hvor gæster kan snuble eller falde, og fjern faren eller markér den tydeligt. Sørg for, at der ikke er uisolerede ledninger. Sørg for, at trapper er sikre og har gelænder. Fjern genstande, der kan være farlige for dine gæster, eller lås dem inde.

  Børnesikring

  Sørg for, at dit hjem er sikkert for børn, eller giv gæsterne besked om potentielle farer.

  Klima

  Sørg for, at dit hjem er ordentligt ventileret, og at temperaturregulatoren er tydeligt markeret og fungerer. Sørg for, at gæsterne er klar over, hvordan de kan bruge varmeapparatet på en sikker måde.

  Naboer

  Hvordan kan jeg tage hensyn til mine naboer?

  Husregler

  Husk at videregive din bygnings regler for fællesområder til din gæst. Du kan endda meddele dine naboer, at du får gæster, og minde dine gæster om ikke at forstyrre dine naboer (f.eks. at lade være med at banke på deres dør eller ringe på deres dørtelefon for at blive lukket ind).

  Rygning

  Hvis du ikke tillader rygning, foreslår vi, at du opsætter skilte for at minde dine gæster om det. Hvis du tillader rygning, skal du sørge for, at der er askebægre til rådighed i dedikerede områder.

  Parkering

  Sørg for, at du videregiver parkeringsreglerne for din bygning og dit nabolag til din gæst.

  Støj

  Mind gæsterne om ikke at larme for meget. Du bør overveje, om du tillader babyer, kæledyr eller fester. Udarbejd en politik om gæsters besøg af andre, og sørg for, at dine gæster kender din "festpolitik".

  Kæledyr

  Hvis du tillader kæledyr, skal du sørge for, at gæsterne kender til ting som lokale parker og lokale skikke (f.eks. at samle sin hunds efterladenskaber op). Sørg for at have en nødplan, hvis en gæsts kæledyr generer naboerne (f.eks. nummeret på et dyreinternat i nærheden).

  Ordensregler

  For at undgå overraskelser er det en god idé at inkludere ovenstående oplysninger i dine Ordensregler i dit Airbnb-opslag.

  Tilladelser

  Hvem skal underettes om mit Airbnb-værtskab?

  Kontrakter

  Tjek med din ejer- eller andelsforenings regler for at sikre, at der ikke er noget forbud mod fremleje eller andre restriktioner på udlejning. Læs din lejekontrakt, og kontakt din udlejer, hvis det er relevant. Du kan overveje at føje en tillægsbestemmelse til din kontrakt, der tager højde for disse parters bekymringer og skitserer alle parters ansvar og forpligtelser.

  Bofæller

  Hvis du har bofæller, kan du overveje en skriftlig bofælleaftale, der opridser ting såsom, hvor ofte du planlægger at være vært, hvordan du sikrer, at gæsterne følger Ordensreglerne, og om I deler indtjeningen, hvis det giver mening for jer.

  Naboer

  Overvej, om du skal underrette dine naboer om dine planer om at udleje sammen med din plan for, hvordan du vil sikre, at dine gæster ikke forstyrrer.

  Bolig med boligstøtte

  Hvis du bor i et socialt boligbyggeri eller en bolig med boligstøtte, kan der gælde særlige regler for dig. Ejendomsadministratoren kan muligvis besvare spørgsmål om dette emne.

  Generelle bestemmelser

  Hvilke lokale bestemmelser gælder for mig?

  Skatter

  Sørg for, at du har tjekket oplysninger om lokale skatter eller erhvervslicenskrav, der måtte gælde. Dette kan for eksempel omfatte belægningsskatter for hotel/midlertidig beboelse, salg, og andre omsætningsafgifter såsom moms, eller indkomstskat.

  Tilladelser eller registreringer

  Sørg for, at du finder oplysninger om eventuelle gældende tilladelser, lokalplaner og sikkerheds- og sundhedsbestemmelser. De myndigheder, der regulerer brugen og udviklingen af ejendomme i dit område, kan have nyttige oplysninger om disse regler.

  Huslejeregulering

  Hvis du bor i en bolig med huslejeregulering, kan der gælde særlige regler for dig. Kontakt din lokale ejendomsforening for at stille spørgsmål om dette emne.

  Lokale bestemmelser

  Vælg et sted nedenfor for at læse specifikke oplysninger vedrørende by, amt eller region. Hvis dit område ikke er der, kan du læse generelle oplysninger om lokale bestemmelser.

  Vigtige ting at tjekke

  Skatter

  Skatter kan være indviklet, og du bør tage dig tid til at forstå de regler, der gælder for dig og din specifikke situation.

  Ernst and Young har lavet en oversigt over skatteovervejelser for Airbnb-værter i forbindelse med amerikansk beskatning af indkomst ved udlejning: Ernst and Young's "General guidance on the taxation of rental income" (English). Disse oplysninger giver et overblik over, hvordan du udfylder din selvangivelse samt nogle af dine skatteforpligtelser vedrørende din indtjening fra din værtsaktivitet på Airbnb og andre værtsplatforme. Oplysningerne fra Ernst and Young vedrører udelukkende amerikansk indkomstskat og omfatter ikke nogen vejledning vedrørende belægningsskatter, hotelskatter, merværdiafgifter eller andre skatter.

  Ansvarsfraskrivelse: Airbnb's præsentation af Ernst and Young er ikke en anbefaling. Skatterådgivning er kompliceret, og du bør selv sætte dig ind i det, når du modtager rådgivning. Airbnb er ikke ansvarlig for skatterådgivning eller anden rådgivning, der leveres af en ekstern part.

  Forsikring

  Hvilken forsikring bør jeg få for at dække min bolig?

  Værtsgaranti

  Airbnb tilbyder dig vores Værtsgaranti, men bemærk, at denne ikke træder i stedet for en familie- eller indboforsikring.

  Grundlæggende dækning

  Gennemgå din indbo- eller familieforsikring sammen med dit forsikringsselskab for at sikre, at du har tilstrækkelig dækning.

  Ansvar

  Sørg for, at både din ansvars- og husforsikring dækker tilstrækkeligt.

  For at få flere oplysninger om hvordan Airbnb fungerer, kan du besøge vores Hjælpecenter.

  * Bemærk, at Airbnb ikke har nogen kontrol over værters adfærd og frasiger sig ethvert ansvar. Hvis værter ikke formår at leve op til deres ansvar, kan det resultere i suspendering af aktivitet eller fjernelse fra Airbnb's hjemmeside.

  Fik du den hjælp, du havde brug for?