Har du spørgsmål om værtskab?Bare spørgFalon , der er Superhost i Denver. Vedkommende vil hjælpe dig med alt omkring værtskab.

Få gratis personlig hjælp fra Airbnb's bedste værter

Personlige tips
og vejledning
Vi har sat dig sammen med en erfaren Superhost for at besvare alle dine spørgsmål, når det passer dig bedst.
Praktisk hjælp til at
udleje din bolig
Din Superhost hjælper dig med at oprette dit opslag og giver råd til at tage billeder, beskrive din bolig med mere.
Gør dig klar til din
første gæst
Du får den support og vejledning, du har brug for, så du kan tage imod gæster og få din første gode omtale.

Din Superhost er der hele vejen

Trin 1
Hils på din Superhost
Falon Kl. 10.21
Hej! Jeg elsker at være vært, og jeg er så spændt på at høre mere om dig og din bolig.

Flere måder at komme i gang med at være vært på

Uanset hvor du starter, har vi tips, videoer og vejledninger til hvert trin.