Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Sådan giver vi værter en plads ved bordet

  Vi præsenterer Airbnb's Værtsråd og Airbnb's Værtsfond.
  Af Airbnb den 30. okt. 2020
  6 minutters læsning
  Opdateret 28. apr. 2021

  Mens Airbnb forbereder sig på at blive en børsnoteret virksomhed, sætter vi vores partnerskab med værter i centrum. Efter at have samarbejdet med værtsledere over hele verden lancerer vi et formelt program med henblik på at give værterne en plads ved bordet samt en mulighed for at få del i vores virksomheds succes.

  Det består af to lige vigtige dele:
  • Airbnb's Værtsråd: En mangfoldig gruppe af værter på Airbnb, der mødes regelmæssigt med Airbnb-ledere for at repræsentere værtsnetværkets stemme og sikre, at værternes idéer bliver hørt
  • Airbnb's Værtsfond: En fond, der vil blive brugt til at investere i værters idéer og føre dem ud i livet, og som vi forventer i første omgang bliver finansieret med 9,2 millioner Airbnb-aktier

  At give jer en plads ved bordet betyder at investere i programmer og initiativer, der støtter værtsnetværket – og hjælpe med at sikre, at jeres stemmer bliver hørt, når vi tager vores næste skridt som virksomhed.

  Vi ved, at I har spørgsmål, så her er nogle svar.

  Hvad er Værtsrådets rolle? Hvad får de mulighed for at påvirke?
  Værtsrådet vil blive en stemme for Airbnb-værter i forhold til Airbnb's ledelse. Vi forventer, at Værtsrådets medlemmer mødes med Airbnb en gang om måneden og holder et officielt Værtsrådsforum
  med ledere hvert år for at fremlægge forslag, der er indsamlet fra værtsnetværket – ud over at dele regelmæssige opdateringer med netværket om vores fremskridt.

  En vigtig del af deres rolle vil være at informere om, hvordan vi vælger at investere Airbnb's Værtsfond, når der er midler til rådighed til uddeling. Dette kan omfatte politikændringer, legatprogrammer og nye produktkoncepter. Inden da vil Værtsrådet stadig have mulighed for at påvirke Airbnb's køreplan og langsigtede planer.

  Hvem vil udgøre Værtsrådet, og hvordan blev de udvalgt?

  I 2021 vil Værtsrådet bestå af 10-15 medlemmer af vores Værtslederprogram – herunder værter, der er aktive i vores Netværkscenter. Der blev lagt vægt på at sikre mangfoldig repræsentation, der var inkluderende med hensyn til region, race, køn, socioøkonomisk baggrund og værtstype.

  Deres første periode er et år, og de vil være ansvarlige for at fastlægge kriterierne og udvælgelsesproceduren for fremtidige Værtsrådsmedlemmer. Du kan forvente at blive præsenteret for dem ved udgangen af året.

  Hvordan repræsenterer Værtsrådet mig over for Airbnb's ledelse?
  Værtsrådets rolle er at hjælpe med at sikre, at værter har en plads ved bordet.

  • Det vil være et formelt bindeled mellem Airbnb-værter og Airbnb-ledelsen og deltage i månedlige møder med Airbnb og et officielt Værtsrådsforum hvert år for at præsentere værters idéer
  • Det vil regelmæssigt dele beslutninger og opdateringer fra deres møder med værtsnetværket
  • Den første gruppe vil også fastlægge udvælgelsesproceduren for fremtidige Værtsrådsmedlemmer og udvikle en formel procedure for indsamling af idéer fra værtsnetværket
  Værtsrådet bygger på de igangværende feedbacksessioner og workshops, vi har gennemført for at indsamle jeres input og hjælpe med at sikre, at jeres stemmer bliver hørt. I den ånd ønsker vi at give Værtsrådets medlemmer mulighed for at præge programmets centrale elementer. Vi begynder at mødes med medlemmer af vores første Værtsråd i slutningen af året, da vi ønsker at indarbejde deres gode råd fra begyndelsen.

  Hvordan indsender jeg en idé? Hvordan ved jeg, om den rent faktisk bliver overvejet?
  Vi vil samarbejde med det første Værtsråd om at skabe en formel procedure for, hvordan værter kan indsende idéer, der bliver fremlagt for Airbnb-ledere i officielle Værtsrådsfora. Vi planlægger at dele flere oplysninger om dette, når vi præsenterer medlemmerne af Værtsrådet.

  Hvad er en fond?
  En fond er en finansiel enhed, der anvendes til at opbevare midler – i dette tilfælde aktiekapital – der skal bruges til bestemte formål eller programmer, som en organisation har beskrevet nærmere. Den er ofte knyttet til en nonprofitorganisation eller et universitet.

  Den giver mulighed for langsigtet støtte ved at have en grundkapital (i dette tilfælde et mål på 1 milliard dollars) og gøre det muligt at foretage investeringer af renter eller vækst på grundkapitalen.

  Her er et eksempel: Et universitet har måske en fond på 100 millioner dollars, som vokser med 5 % om året på grund af renter. Det giver universitetet 5 millioner dollars om året til at investere i ting som stipendier uden at udtømme fonden.

  Hvad er Airbnb's Værtsfond?
  Hvis Airbnb har succes, skal værter have del i denne succes. Værtsfonden er en fond, der er oprettet af Airbnb, og som vi forventer i første omgang vil blive finansieret med 9,2 mio. Airbnb-aktier. Hvis og når den når en værdi på 1 milliard dollars, planlægger vi at begynde at bruge beløb ud over 1 milliard dollars til at finansiere programmer og forslag, der støtter værter på Airbnb.

  En vigtig del af den feedback, vi modtog fra værter, da vi udviklede dette program, var at give mulighed for fleksibilitet. Derfor indhenter vi nye idéer og feedback fra værtsnetværket om, hvordan fonden kan bruges – og hvorfor de programmer, vi finansierer fra år til år, kan ændre sig baseret på denne feedback.

  Hvordan fordeles fondsmidlerne?
  Fonden blev oprettet for at gavne værter, og fordelingen af midler i et givet år vil blive formet af værtsfeedback og vores Værtsråd. Den kunne f.eks. målrettes mod en lille gruppe af værter, der har brug for støtte eller har nået en bestemt milepæl – eller investeret i et nyt produkt, der gavner alle.

  Eksempler på potentielle programmer, der blev nævnt i værtsworkshops, omfatter:

  • Nødhjælpsfonde til værter i krisetider
  • Investering i nye produkter til støtte for værters succes
  • En årlig udbetaling til en udvalgt gruppe af værter, der i særlig grad driver Airbnb's mission fremad
  • Tilskudsprogrammer til at hjælpe værter og deres familier med uddannelsesomkostninger

  Dette program vil være fleksibelt, og baseret på erfaringer fra Nødhjælpsfonden for Superhosts fra 2020 vil værter have mulighed for at påvirke, hvordan det investeres i netværket, hvert år der foretages en uddeling.

  Vi ønsker at blive vejledt af Værtsrådet fra begyndelsen, så vi vil mødes med dem inden årets udgang for at rådføre os med dem om vores tilgang.

  Hvem bestemmer, hvordan pengene skal bruges?
  Det er vores hensigt at skabe en varig fond, der vil gavne værter og blive formet af værters idéer og feedback. Selvom Airbnb i sidste ende alene vil have bemyndigelse til at træffe beslutninger om, hvordan midlerne skal fordeles, vil vi gøre det med rådgivning og feedback fra værtsnetværket.

  Værtsrådet vil regelmæssigt mødes med Airbnb's ledere for at fremsætte idéer – herunder i officielle Rådsfora for at bringe idéer fra værtsnetværket frem.

  Hvis virksomheden har det sidste ord, angående hvor pengene ender, er fonden så virkelig formet af værter?
  Dette program vil kun lykkes, hvis værter føler sig styrket og støttet af det, hvilket er grunden til, at vi ser det som en del af en større helhed. Vores hensigt er at skabe et sæt programmer, der giver værter en stemme, en formel forslagsprocedure og en meningsfuld fond til at forme, hvordan vi investerer i værtsnetværket over tid.

  Selvom Airbnb alene vil have bemyndigelse til at træffe beslutninger om alle investeringer, vil de forslag, vi finansierer, komme fra eller blive formet af vores værtsnetværk.

  Hvorfor venter I, indtil fonden når en værdi af 1 milliard dollars, før I trækker penge ud?
  Fonden er en langsigtet investering i vores værter, og det er meningen, at den skal eksistere, så længe Airbnb gør det. Vi ønsker, at denne succes skal kunne støtte ikke kun værter i dag, men også fremtidige værter der tilmelder sig Airbnb-netværket.

  Hvis vi tillader, at fondens midler i første omgang vokser til 1 milliard dollars, vil vi få flere muligheder for at trække penge ud af den til nye forslag og programmer i fremtiden for at hjælpe med at sikre finansiering af værters forslag over en længere periode.

  Vi holder dig regelmæssigt informeret om fondens værdi, og inden vi når tærskelværdien på 1 milliard dollars, vil vi fortsætte med at indsamle feedback og forslag fra netværket og finansiere dem, som vi gør det i dag.

  Hvad nu, hvis værdien af fonden falder eller aldrig når op på 1 milliard dollars?
  Vi håber, at fonden når op på en værdi på 1 milliard dollars, og vi vil muligvis yde yderligere aktiebidrag, op til i alt 2 % af virksomhedens værdi, til fonden over tid.

  Indtil da fortsætter vi med at investere i idéer og forslag, der kommer fra værtsnetværket, som vi gør i dag, med hjælp og indflydelse fra vores Værtsråd.

  Hvad er Airbnb's netværkslegater, og hvordan fungerer de?
  Inden fonden når en værdi af 1 milliard dollars, planlægger vi at uddele 10 millioner dollars i legater hvert år, finansieret direkte af Airbnb, for at støtte nonprofitorganisationer eller initiativer i værters lokalsamfund. Værtsrådet får mulighed for at påvirke, hvem vi støtter, baseret på værtsfeedback.

  Hvordan har I udviklet disse initiativer?
  Vi har udviklet disse initiativer ved hjælp af omfattende værtsfeedback. I 2019 og 2020 begyndte vi at indsamle feedback gennem en række workshops og fokusgrupper med en bred vifte af værter. Det fulde omfang bliver udformet i samarbejde med værter – hvilket ikke blot er i overensstemmelse med vores vision, men et direkte resultat af vores workshops med værter i løbet af det seneste år.

  Airbnb
  30. okt. 2020
  Var det en hjælp?