Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Sådan beskytter Airbnb værter

  Få mere at vide om Airbnb's indbyggede beskyttelsesforanstaltninger.
  Af Airbnb den 4. feb. 2020
  3 minutters læsning
  Opdateret 21. jul. 2023

  Højdepunkter

  Uanset om du er en ny vært eller bare leger med tanken om at blive vært, har du måske spørgsmål vedrørende beskyttelse af dit sted og dine ejendele under gæsteophold i din bolig. Skader og ulykker er ekstremt sjældne, men Airbnb har mange beskyttelsesforanstaltninger for både værter og gæster.

  Profiler og omtaler

  Airbnb hjælper dig med at lære dine gæster bedre at kende. Hvis du bruger Øjeblikkelig booking, kan du tilpasse dine indstillinger for at tilføje yderligere gæstekrav ud over vores bookingkrav for alle gæster. Og hvis du foretrækker manuelle bookinganmodninger, kan du se gæsters profiler og læse omtaler fra tidligere værter, inden du accepterer en reservation.

  Eftersom værter og gæster kun kan give hinanden omtaler, efter en reservation er gennemført, kan du være sikker på, at den feedback, du læser, er baseret på reelle erfaringer. Du kan også bruge Airbnb's sikre meddelelsesværktøj til at stille spørgsmål og afstemme forventninger på et hvilket som helst tidspunkt inden gæstens ophold.

  AirCover til værter

  AirCover til værter giver omfattende beskyttelse til alle værter på Airbnb. Dette skaber sikkerhed før rejsen for at hjælpe med at sikre, at en bookende gæsts identitet er korrekt ved at bekræfte vedkommendes identitet, og hjælper med at reducere risikoen for forstyrrende fester og ejendomsskader med teknologi til reservationsscreening.

  AirCover til værter omfatter 1 million dollars (USD) i Værtsforsikring og 3 millioner dollars (USD) i Værtsbeskyttelse mod skader med dækning af kunst, værdigenstande, parkerede biler, både og andre transportmidler.

  Få mere at vide om AirCover til værter

  Grundregler

  Grundregler for gæster et sæt retsgyldige standarder, som alle gæster skal følge. Grundregler kræver, at gæster behandler din bolig med respekt, følger dine ordensregler, kommunikerer hurtigt, hvis der opstår problemer, og efterlader din bolig i en stand, der ikke kræver overdreven rengøring. Enhver bookende gæst accepterer disse regler, inden vedkommende foretager en reservation.

  Kontosikkerhed

  Airbnb tager en række forholdsregler for at beskytte din konto såsom at kræve ekstra godkendelse ved loginforsøg fra en ny telefon eller computer, og vi sender dig advarsler, når der foretages ændringer. Så længe du bruger Airbnb gennem hele processen – til kommunikation, booking og betaling – er du beskyttet af Airbnb's politikker og beskyttelsesforanstaltninger.

  Support døgnet rundt

  Airbnb's globale kundesupport står til rådighed på 62 sprog for at hjælpe med:

  • Hjælp til ombooking
  • Refusioner
  • Mægling

  Få flere oplysninger om vores politikker og beskyttelse

  Med disse beskyttelsesforanstaltninger til rådighed kan du være vært med ro i sindet. Du kan få flere oplysninger om de vigtige måder, hvorpå Airbnb beskytter værter, ved at tjekke AirCover til værter.

  AirCovertil værters Værtsbeskyttelse ved tingskade, Værtsforsikring og Oplevelsesforsikring dækker ikke værter, der tilbyder ophold eller oplevelser i Japan, hvor Japans Værtsforsikring og Japans Oplevelsesforsikring gælder, eller værter, der tilbyder ophold gennem Airbnb Travel LLC. For værter, der tilbød ophold eller oplevelser i Fastlandskina, gælder Kinas Værtsbeskyttelsesordning . Husk, at alle beløbsgrænser for dækning vises i amerikanske dollars (USD).

  Værtsforsikring og Oplevelsesforsikring tegnes af tredjepartsforsikringsselskaber. Hvis du er vært for ophold i Storbritannien, tegnes Værtsforsikringen hos Zurich Insurance Company Ltd. og arrangeres og indgås uden nogen ekstraomkostninger for britiske værter af Airbnb UK Services Limited, en udpeget repræsentant for Aon UK Limited, der er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority. Aons FCA-registernummer er 310451. Du kan finde det ved at gå til Financial Services Register eller kontakte FCA på telefonnummeret 0800 111 6768. Værtsansvarspolicen og Oplevelsesansvarspolicen, der indgår i AirCover til værter reguleres af Financial Conduct Authority. De resterende produkter og tjenester er ikke-regulerede produkter, der administreres af Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

  Værtsbeskyttelse ved tingsskade er ikke en forsikring og er ikke relateret til Værtsforsikring. Under Værtsbeskyttelse ved tingsskade refunderes du for bestemte skader, som gæster forårsager på din bolig og dine ejendele, hvis gæsten ikke betaler for disse skader. For opslag i staten Washington er Airbnb's kontraktlige forpligtelser i henhold til Værtsbeskyttelse ved tingsskade dækket af en forsikringspolice, der er købt af Airbnb. Værtsbeskyttelse ved tingsskade er underlagt vilkår, betingelser og undtagelser.

  Oplysningerne i denne artikel kan have ændret sig siden offentliggørelsen.

  Højdepunkter

  Airbnb
  4. feb. 2020
  Var det en hjælp?