Sådan beskytter Airbnb værter

Vores politikker og beskyttelse giver dig tryghed som vært.
Af Airbnb den 4. feb. 2020
4 minutters læsning
Opdateret 10. jul. 2024

Vi er klar til at hjælpe dig, mens du er vært. Så længe du bruger Airbnb til kommunikation, booking og betaling, er du beskyttet af vores politikker og tjenester.

AirCover til værter

AirCover til værter giver beskyttelse fra top til tå til alle værter på Airbnb. Det omfatter 1 million dollars (USD) i ansvarsforsikring. Det omfatter også 3 millioner dollars (USD) i Værtsbeskyttelse ved tingsskade med dækning af kunst, værdigenstande, biler, både, andre motorkøretøjer og fartøjer, som du parkerer eller opbevarer på din ejendom, og meget mere.

AirCover til værter giver beskyttelse før rejsen ved at bekræfte, at bookende gæster er dem, de siger, de er. Vi baggrundstjekker bookende gæster, når loven tillader det, og tjekker, om bookende gæster er på bestemte overvågningslister eller sanktionslister. Vores proprietære reservationsscreeningsteknologi hjælper også med at reducere risikoen for forstyrrende fester og skader på ejendom.

Airbnb-support

Airbnb kan hjælpe dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen på 46 sprog.

  • Telefon- og onlinesupport: Ring til os, hvis du har akutte problemer. Du kan sende os en besked, hvis det er ting, der ikke haster, som f.eks. kalenderopdatering eller prisjustering.
  • Dedikeret Superhost-support: Når Superhosts henvender sig til Airbnb, sættes de automatisk i forbindelse med en ekspert hos Airbnb-support.
  • Døgnåben sikkerhedshotline: Hvis du på noget tidspunkt føler dig utryg, giver vores app adgang til særligt uddannede sikkerhedsmedarbejdere døgnet rundt med bare et tryk.

Grundregler for gæster

Airbnb kræver, at alle gæster følger grundreglerne for gæster. De skal behandle din bolig med respekt, følge dine ordensregler, kommunikere hurtigt, hvis der opstår problemer, og forlade din bolig i en stand, der ikke kræver overdreven rengøring. Enhver gæst, der booker, accepterer disse grundregler, inden vedkommende foretager en reservation.

Hvis en gæst ikke overholder grundreglerne, kan du indberette det ved at kontakte Airbnb-support eller ved at give gæsten en lav bedømmelse for renhed eller ordensregler, når du skriver en omtale. Gæster, der gentagne gange overtræder standardordensregler, kan blive suspenderet eller fjernet fra Airbnb, hvis problemerne fortsætter.

Ordensregler kan håndhæves i henhold til grundregler og giver dig mulighed for at opstille forventninger til gæster, der er specifikke for dit sted. Du kan vælge fra vores liste over standardordensregler vedrørende:

  • Kæledyr
  • Arrangementer
  • Rygning og e-cigaretter
  • Tidspunkter, hvor der skal være ro
  • Ind- og udtjekningstidspunkt
  • Højeste antal gæster
  • Kommerciel fotografering og filmoptagelse

Hvis du har særlige instruktioner, der ikke er med i standardordensreglerne, kan du skrive dem under yderligere regler i dine opslagsindstillinger. Du kan for eksempel bede gæster om at lukke og låse alle vinduer før udtjekning.

Omtaler og profiler

Gæsteomtaler og -profiler kan hjælpe dig med at lære dine gæster bedre at kende inden deres ophold. Gæster, der booker en reservation eller deltager i en rejse, bliver bedt om at oprette en komplet profil med et billede og personlige oplysninger.

Du kan stole på, at gæsteomtaler er baseret på reelle erfaringer, da værter og gæster kun kan omtale hinanden, når en reservation er gennemført. Du kan også stille gæster spørgsmål og afstemme forventninger når som helst, før de ankommer til deres ophold.

Hvis du bruger Øjeblikkelig booking, kan du vælge kun at tilbyde det til gæster, der har gennemført mindst ét ophold uden hændelser eller lave bedømmelser. Hvis du foretrækker manuelle bookinganmodninger, kan du se gæsternes profiler og omtaler, før du accepterer en reservation.

Du kan altid annullere en reservation, som du med rimelighed tror vil føre til en fest, så længe du følger vores værtsannulleringspolitik. Hvis du er utryg ved en rejseanmodning, kan du afvise den, så længe du følger vores Politik vedrørende antidiskrimination.

Vil du have mere support?

Bliv medlem af din lokale værtsklub for at komme i kontakt med andre værter.
Find din værtsklub

AirCover til værters Værtsbeskyttelse ved tingsskade, Værtsforsikring og Oplevelsesforsikring dækker ikke værter, der tilbyder ophold eller oplevelser i Japan, hvor Japans Værtsforsikring og Japans Oplevelsesbeskyttelsesforsikring gælder, eller værter, der tilbyder ophold via Airbnb Travel LLC. For værter, der tilbyder ophold eller oplevelser i Fastlandskina, gælder Kinas Værtsbeskyttelsesordning. Husk, at alle beløbsgrænser for dækning vises i amerikanske dollars (USD).

Værtsforsikring og Oplevelsesforsikring tegnes af tredjepartsforsikringsselskaber. Hvis du er vært i Storbritannien, tegnes Værtsforsikringen og Oplevelsesforsikringen af Zurich Insurance Company Ltd. og administreres og indgås uden nogen ekstraomkostninger for britiske værter af Airbnb UK Services Limited – en udpeget repræsentant for Aon UK Limited, der er autoriseret og reguleret af Financial Conduct Authority. Aons FCA-registernummer er 310451. Du kan tjekke det ved at gå til Financial Services Register eller kontakte FCA på telefonnummeret 0800 111 6768. Værtsforsikringspolicen og Oplevelsesforsikringspolicen, der indgår i AirCover til værter, reguleres af Financial Conduct Authority. De resterende produkter og tjenester er ikke regulerede produkter og administreres af Airbnb UK Services Limited. FPAFF405LC

Værtsbeskyttelse ved tingsskade er ikke en forsikring og er ikke relateret til Værtsforsikring. Under Værtsbeskyttelse ved tingsskade får du erstatning for bestemte skader, som gæster forårsager på din bolig og dine ejendele, hvis gæsten ikke betaler for disse skader. For opslag i staten Washington er Airbnb's kontraktlige forpligtelser i henhold til Værtsbeskyttelse ved tingsskade dækket af en forsikringspolice, der er købt af Airbnb. For værter, hvis bopælsland eller etableringsland ligger uden for Australien, gælder disse vilkår for Værtsbeskyttelse ved tingsskade. For værter, hvis bopælsland eller etableringsland er Australien, er Værtsbeskyttelse ved tingsskade underlagt vilkårene for Værtsbeskyttelse for australske brugere.

Oplysningerne i denne artikel kan være blevet ændret siden offentliggørelsen.

Airbnb
4. feb. 2020
Var det en hjælp?