Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater
  COVID-19-opdatering
  Hvis dine rejseplaner er blevet ændret på grund af COVID-19, kan du ændre eller annullere reservationer på siden med rejser.

  Airbnb's modificering af omtaler

  Da Airbnb-netværket og produktet fortsat vokser, bestræber vi os fortsat på at opdatere denne politik, når det er nødvendigt, for at sikre, at omtaler afspejler vores værters og gæsters ærlige førstehåndsoplevelser.

  Fjernelse af omtaler

  Vi mener, at et sundt omtalesystem respekterer og beskytter vores netværks ægte feedback. Derfor tager vi fjernelsen af enhver omtale meget alvorligt. Du kan læse hele Airbnb's Omtalepolitik, men kort sagt betyder det, at en omtale fjernes, hvis:

  • Omtalen er i strid med Airbnb's Indholdspolitik,
  • Omtalen er partisk, eller
  • Omtalen er irrelevant, hvad angår forfatterens oplevelse på Airbnb.

  Modificering ved partiskhed

  Vores netværk har størst gavn af omtaler, der giver et upartisk billede af medlemmets oplevelse. Airbnb fjerner omtaler, når de udviser upassende partiskhed – f.eks. fordi den person, der skriver omtalen, forsøger at afpresse, har en interessekonflikt eller konkurrerer med den person, der modtager omtalen.

  Afpresning eller incitamentsskabelse

  Ethvert forsøg på at bruge omtaler eller svar på omtaler til at tvinge en person til at gøre noget, vedkommende ikke er forpligtet til, er misbrug af omtaler, og det tillader vi ikke.

  Folk, der bruger Airbnb, må ikke knytte positive omtaler til løfter om kompensation eller true med negative omtaler, hvis det ønskede resultat ikke opnås. Overtrædelser kan resultere i begrænsning, suspension eller opsigelse af din Airbnb-konto.

  Denne politik forbyder:

  • Gæster, der truer med at bruge omtaler eller vurderinger i et forsøg på at tvinge en vært til at give refusioner, yderligere kompensation eller en gensidig positiv omtale.
  • Værter, der kræver, at en gæst giver en positiv omtale eller vurdering eller ændrer en omtale til gengæld for en delvis eller fuld refusion eller til gengæld for en gensidig omtale. Værter må heller ikke tilbyde et gratis ophold eller ophold med rabat til gengæld for, at en gæst reviderer en eksisterende omtale.
  • Værter eller gæster, der beder nogen om at udføre specifikke handlinger i forbindelse med en omtale i bytte for løsning af en tvist.

  Denne politik forbyder ikke:

  • At en gæst kontakter en vært om et problem, inden vedkommende skriver en omtale.
  • At en vært eller gæst søger refusioner eller ekstra betaling og skriver en omtale – hvor omtalen ikke bruges som en trussel om at påvirke resultatet af en løsning.
  • At en vært beder en gæst om at skrive en ærlig positiv omtale eller vurdering, der afspejler en positiv oplevelse.
  • At en vært eller gæst reviderer en omtale inden for tidsfristen for revision.

  Hvorfor omtaler kan skrives for reservationer, der kræver Airbnb's indgriben

  Når ting går galt med en reservation, har værter og gæster to muligheder: De kan anmode om kompensation (en refusion eller et ekstra gebyr), og de kan også dele deres oplevelser offentligt i en omtale. For at tilskynde til retfærdig tvistbilæggelse og et upartisk omtalesystem skal værter og gæster bruge begge disse værktøjer.

  Hvis en vært f.eks. har en gæst, der bryder en ordensregel, vil vi gerne have, at værten deler sin oplevelse med fremtidige værter og Airbnb via omtalen. Derudover kan der være tidspunkter, hvor en gæst bryder en ordensregel, OG en vært tilbyder en uren bolig, så vi ønsker ikke at forbyde en part at deltage i den feedbackproces.

  Når det er sagt, fjerner vi omtaler i situationer, hvor vi kan fastslå, at den ene part har forsøgt at afpresse den anden til at manipulere indholdet af omtalen. Hvis omtalen, der er skrevet efter en tvist, overtræder nogen af vores indholdspolitikker – f.eks. indeholder diskriminerende indhold eller en voldelig trussel – fjernes omtalen også.

  Interessekonflikt

  Vi fjerner omtaler, hvor der er tegn på, at reservationen udelukkende er foretaget med det formål at øge en persons samlede vurdering, eller hvor vi har mistanke om, at opholdet aldrig har fundet sted.

  Det er ikke tilladt at acceptere falske reservationer til gengæld for positiv omtale, bruge en anden konto til at omtale dig selv eller dit eget opslag eller give noget af værdi til gengæld for positive omtaler. Overtrædelser kan resultere i begrænsning, suspendering eller lukning af din Airbnb-konto.

  Konkurrentomtaler

  Omtaler skrevet af konkurrenter – for eksempel konkurrerende virksomheder, opslag eller oplevelser – med det formål at afskrække andre fra at booke disse opslag eller oplevelser eller skabe forretning for andre opslag eller oplevelser, er ikke tilladt. Overtrædelser kan resultere i begrænsning, suspendering eller lukning af din Airbnb-konto.

  Modificering ved relevans

  Omtaler giver netværksmedlemmer oplysninger og indsigt, der hjælper dem med at træffe bedre bookingbeslutninger. Omtaler er meget nyttige, når de, der skriver omtaler, nøjagtigt fortæller om deres oplevelse og giver deres ærlige mening.

  Når en omtale indeholder oplysninger, der ikke er relateret til en oplevelse som vært eller gæst, eller er fokuseret på noget, som den omtalte person ikke har indflydelse på, afvejer vores modificeringsteam omtalens relevans ved at vurdere:

  1. Beskriver omtaleskriveren sin oplevelse og sit personlige perspektiv?
  2. Er omtalen nyttig for andre medlemmer af Airbnb-netværket? Giver den vigtige oplysninger om en vært eller gæst, et opslag eller en oplevelse, som kan hjælpe andre med at træffe mere oplyste bookingbeslutninger?

  Hvis Airbnb afgør, at omtalen ikke indeholder relevante oplysninger om værter, gæster, boliger eller oplevelser, fjernes omtalen. Omtaler, der primært indeholder irrelevante oplysninger, kan også fjernes, men kun i de tilfælde, hvor de ellers relevante oplysninger ikke på meningsfuld vis kan forventes at informere andre netværksmedlemmers bookingbeslutninger.

  Eksempler på overtrædelser af relevans og ikke-overtrædelser

  Irrelevant: "Stol ikke på taxichaufførerne i denne by, de tager de værste ruter!"
  Relevant
  : "Stol ikke på taxichaufførerne i denne by, de tager de værste ruter! Derudover ankom jeg til boligen, og den var helt faldefærdig, og værten reagerede ikke på mine bekymringer"

  Irrelevant: "Gæsten var en løgner. Hun kan umuligt være en rigtig læge."
  Relevant
  : "Gæsten kom for sent til indtjekning og råbte ad mig, fordi jeg ikke vågnede hurtigt nok til at lukke hende ind. Hun var uhøflig og irritabel under hele opholdet. Jeg ville hade at opleve hendes opførsel ved sengen."

  Modificering ved annullerede reservationer

  Airbnb tillader omtaler for reservationer, der annulleres efter kl. 12 på indtjekningsdagen. Vi gør dette for at indsamle feedback om de vigtigste faser i en rejseoplevelse, uanset om det er feedback om kommunikation, brud på ordensregler, problemer med boligen på indtjekningsdagen osv.

  Hvis du vil skrive en omtale af en annulleret reservation, beder vi dig om at komme med feedback, der er relevant for det, du har oplevet. I tilfælde, hvor Airbnb kan bekræfte, at der blev skrevet en omtale af en annulleret reservation, og omtalen indeholder oplysninger, der er irrelevante for vores netværk (f.eks. frustrationer over aflyste fly), fjernes omtalen.

  Fik du den hjælp, du havde brug for?