Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Ansvarligt værtskab i Fransk Polynesien

  Vi har skrevet denne artikel for at hjælpe værter på Airbnb med at sætte sig ind i værtsansvar og for at give en generel oversigt over forskellige love, bestemmelser og bedste praksis, der kan have betydning for værter. Du er forpligtiget til følge vores retningslinjer, f.eks. vores Værtsstandarder, og sørge for, at du følger de love og øvrige bestemmelser, der gælder i din situation og på din lokalitet.

  Vi anbefaler, at du foretager din egen research, da denne artikel ikke er udtømmende og ikke udgør juridisk eller skattemæssig rådgivning. Da vi ikke opdaterer denne artikel i realtid, skal du desuden kontrollere hver kilde og sikre dig, at de tilgængelige oplysninger ikke har ændret sig for nylig.


  Sikkerhed

  Hvordan kan jeg gøre min bolig sikker for gæster?

  Nødprocedurer

  Kontaktoplysninger:

  Angiv lokale nødnumre og det nærmeste hospital. Giv gæsterne et nummer, de kan kontakte dig på i nødstilfælde, samt et ekstra nummer. Gør det også klart, hvordan du skal kontaktes, hvis gæsten har spørgsmål, eller hvis der opstår problemer.

  Forsyninger:

  Sørg for, at en førstehjælpskasse er let tilgængelig.

  Fire Brandforebyggelse:

  Sørg for, at du har en fungerende røgalarm og kuliltedetektor, og at din bolig opfylder statens retningslinjer for sikkerhed i dit område (f.eks. det internationale bygningsreglement). Sørg for, at du stiller en funktionsdygtig brandslukker til rådighed og udfører den nødvendige vedligeholdelse.

  Udgange:

  Sørg for, at du har en tydeligt markeret brandudgang, og læg et kort i din bolig.

  Minimer farer

  Privatliv:

  Vær altid opmærksom på dine gæsters privatliv. Oplys, om der er sikkerhedskameraer eller andet overvågningsudstyr i eller omkring din bolig. Sørg for, at du er opmærksom på og overholder gældende føderal, statslig og lokal lovgivning.

  Belægning:

  Fastlæg sikre belægningsgrænser – dine lokale myndigheder har muligvis retningslinjer.

  Adgang:

  Gennemgå din bolig for at identificere områder, hvor gæster kan snuble eller falde, og fjern faren, eller markér den tydeligt. Fiks uisolerede ledninger. Sørg for, at trapper er sikre og har rækværk. Fjern genstande, der kan være farlige for dine gæster, eller lås dem inde.

  Børnesikring:

  Sørg for, at dit hjem er sikkert for børn, eller giv gæsterne besked om potentielle farer.

  Klima:

  Sørg for, at dit hjem er ordentligt ventileret, og at temperaturregulatoren er tydeligt markeret og funktionel. Sørg for, at gæsterne er klar over, hvordan de sikkert kan bruge varmeapparatet.


  Naboer

  Hvordan kan jeg tage hensyn til mine naboer?

  Bygningsregler:

  Husk at videregive din bygnings regler for fællesområder til din gæst. Du kan endda meddele dine naboer, at du får gæster, og minde dine gæster om ikke at forstyrre dine naboer (f.eks. at lade være med at banke på deres dør eller ringe på deres dørtelefon for at blive lukket ind).

  Rygning:

  Hvis du ikke tillader rygning, foreslår vi, at du opsætter skilte for at minde dine gæster om det. Hvis du tillader rygning, skal du sørge for, at der er askebægre til rådighed i bestemte områder.

  Parkering:

  Sørg for, at du videregiver parkeringsreglerne for din bygning og dit nabolag til din gæst.

  Støj:

  Mind gæsterne om ikke at larme for meget. Måske du skulle overveje, om du tillader babyer, kæledyr eller fester. Udarbejd en politik om gæsters besøg af andre, og sørg for, at dine gæster er klar over din "festpolitik".

  Kæledyr:

  Hvis du tillader kæledyr, skal du sørge for, at gæsterne kender til ting som lokale parker og lokale skikke (f.eks. at samle sin hunds efterladenskaber op). Sørg for at have en nødplan, hvis en gæsts kæledyr generer naboerne (f.eks. nummeret på et dyreinternat i nærheden).

  Ordensregler:

  For at undgå overraskelser er det en god idé at inkludere ovenstående oplysninger i dine Ordensregler i dit Airbnb-opslag.


  Tilladelser

  Hvem skal underettes om mit Airbnb-værtskab?

  Kontrakter:

  Tjek din ejer- eller andelsboligforenings regler for at sikre, at der ikke er noget forbud mod fremleje eller andre restriktioner på udlejning. Læs din lejekontrakt, og kontakt din udlejer, hvis det er relevant. Du kan overveje at føje en tilføjelse til din kontrakt, der tager højde for disse parters bekymringer og skitserer alle parters ansvar og forpligtelser.

  Bofæller:

  Hvis du har bofæller, kan du overveje en skriftlig bofælleaftale, der opridser ting såsom, hvor ofte du planlægger at være vært, hvordan du sikrer, at gæsterne følger Husreglerne, og om I deler indtjeningen, hvis det giver mening for jer.

  Naboer:

  Overvej, om du skal underrette dine naboer om dine planer om at udleje sammen med din plan for, hvordan du vil sikre, at dine gæster ikke forstyrrer.

  Subsidieret bolig:

  Hvis du bor i et socialt boligbyggeri eller en subsidieret bolig, kan der gælde særlige regler for dig. Ejendomsadministratoren kan muligvis besvare spørgsmål om dette emne.


  Generelle bestemmelser

  Hvilke skatter eller tilladelser gælder for mig?

  Skatter:

  Sørg for, at du finder oplysninger om lokale skatter eller erhvervslicenskrav, der måtte gælde. Dette kan omfatte ting som belægningsskatter for hotel/midlertidig beboer, salg og andre omsætningsafgifter såsom moms eller indkomstskat.

  Tilladelser eller registreringer:

  Sørg for, at du finder oplysninger om eventuelle gældende tilladelser, lokalplaner og sikkerheds- og sundhedsbestemmelser. De myndigheder, der regulerer brugen og udviklingen af ejendomme i dit område, kan have nyttige oplysninger om disse regler.

  Huslejeregulering:

  Hvis du bor i en bolig med huslejeregulering, kan der gælde særlige regler for dig. Henvend spørgsmål om dette emne til dit lokale udlejningsudvalg.


  Lokale bestemmelser

  Vælg et sted nedenfor for at læse specifikke oplysninger vedrørende by, amt eller region. Hvis dit område ikke er der, kan du læse generelle oplysninger om lokale bestemmelser.


  Forsikring

  Hvilken forsikring bør jeg have til dækning af min bolig?

  Værstgaranti:

  Airbnb tilbyder vores Værtsgaranti, men denne gælder ikke i stedet for din indbo- eller familieforsikring.

  Grundlæggende dækning:

  Gennemgå din indbo- eller familieforsikring sammen med dit forsikringsselskab for at sikre tilstrækkelig dækning.

  Ansvar:

  Sørg for, at både din ansvars- og husforsikring dækker tilstrækkeligt.


  Bemærk, at Airbnb ikke har nogen kontrol over værters adfærd og frasiger sig ethvert ansvar. Hvis værter ikke formår at opfylde deres forpligtelser, kan det resultere i suspension af aktivitet eller fjernelse fra Airbnb's hjemmeside. Airbnb er ikke ansvarlig for pålideligheden eller rigtigheden af informationer, der findes i links eller på tredjeparters hjemmesider (herunder links til lovgivning eller bestemmelser).