Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater
  Hop videre til hovedindhold i hjælp

  What kind of taxes do I need to pay as an experience host in Argentina?

  Disse informative sider kan være til hjælp, når du skal sætte dig ind i nogle af de love og registreringskrav, der kan gælde for dine oplevelser på Airbnb. Disse sider inkluderer sammendrag af nogle af de regler, der kan være gældende for forskellige slags aktiviteter, og indeholder links til offentlige ressourcer, som du måske kan finde nyttige.

  Vær opmærksom på, at disse informative sider ikke er udtømmende og ikke er juridisk rådgivning. Hvis du ikke er sikker på, om lokale love eller disse oplysninger er gældende for dig eller din oplevelse, opfordrer vi dig til at kontakte myndighederne eller søge juridisk rådgivning.

  Bemærk venligst, at vi ikke opdaterer disse oplysninger i realtid, så du bør undersøge, om love eller procedurer er ændret for nylig.*

  Hvilke slags skatter skal jeg betale som oplevelsesvært?

  Hvis du er vært for oplevelser, bør du sikre dig, at du forstår hver af følgende typer skatter og betaler dem, der gælder for din oplevelse:

  Du kan muligvis fratrække dine udgifter fra indkomstskatter, så du bør beholde kvitteringer for udgifterne til afholdelse af dine oplevelser.

  Andre skatter eller afgifter kan være gældende. Vi anbefaler dig at kontakte din lokale skatterådgiver eller advokat for at høre, om din aktivitet kan være underlagt yderligere skatter eller afgifter.

  MOMS

  Generelt skal værter med en virksomhed opkræve moms på prisen for deres oplevelse.

  Skal jeg opkræve moms fra gæster, hvis jeg er vært for en oplevelse i Argentina?

  Skatter og afgifter kan være komplicerede, og du bør tage dig tid til at forstå de regler, der gælder for dig og din specifikke situation.

  Moms eller Impuesto al Valor Agregado (IVA) i Argentina er en generel og bredspektret forbrugsafgift, der beregnes af den værdi, der føjes til varer og tjenester. Det gælder mere eller mindre for alle varer og tjenester, der købes og sælges til brug eller forbrug.

  Du kan være nødt til at vurdere momskonsekvenserne af den oplevelse, du tilbyder, hvis:

  • dit bopælsland er Argentina, eller
  • hvis du ikke er bosiddende i Argentina, men det land, hvor du tilbyder din oplevelse, er Argentina.

  I så fald kan du også fratrække indgående moms. Vi opfordrer dig til at kontakte en skatterådgiver i dit område for at få mere at vide, eller hvis du har brug for hjælp med at beregne moms på de tjenester, du tilbyder.

  Moms gælder for min oplevelse. Hvordan fastlægger jeg, hvor meget skat jeg skal opkræve fra mine gæster?

  Momssatserne varierer fra land til land og ændres med jævne mellemrum. Vi anbefaler, at du regelmæssigt forhører dig hos dine lokale skattemyndigheder for at få de mest opdaterede satser for det land, du skal betale moms i.

  På datoen for udstedelsen af dette dokument er den generelle gældende momssats i Argentina 21 %. Forskellige satser eller endda fritagelse kan være gældende afhængigt af den leverede tjeneste. Du kan finde flere oplysninger om momssatser i Argentina her.

  Hvis din oplevelse består af flere elementer, skal du muligvis opkræve forskellige momssatser for din leverede oplevelse. Vi anbefaler, at du forhører dig hos din lokale skatterådgiver.

  Moms gælder for min oplevelse. Hvordan opkræver jeg moms fra gæsterne?

  Hvis du som Airbnb-vært, finder ud af, at du skal opkræve moms, skal du huske at, at du skal opkræve moms fra dine gæster og indberette og sende denne moms på en periodisk momsangivelse. På grundlag af momsreglerne og -bestemmelserne i Argentina bør prisen for din oplevelse for privatpersoner (B2C) omfatte moms.

  For oplevelser for andre momspligtige personer (f.eks. en virksomhed) kræver Argentinas bestemmelser og forskrifter om moms, at du opkræver moms og foretager en klar skelnen i din prissætning mellem prisen for oplevelsen og momsen.

  Visse formaliteter såsom udstedelse af en kvittering eller en faktura til dine gæster kan være påkrævet. Få flere oplysninger om dette her.

  Vi anbefaler, at du undersøger dine forpligtelser med hensyn til prissætning og moms og de gældende fakturakrav med en lokal skatterådgiver.

  Moms gælder for min oplevelse. Hvordan indberetter og betaler jeg skat?

  Du skal muligvis registrere dig som momspligtig i Argentina eller i et andet land (afhængigt af de leverede tjenesteydelser). Flere oplysninger om registrerings- og udfyldelsesprocessen i Argentina kan findes her.

  Generelt skal en momspligtig person indberette den forfaldne moms i en periodisk momsangivelse.

  SKAT PÅ BRUTTOINDTJENING

  Generelt vil værter, der driver forretning, være underlagt skat på bruttoindtjening på prisen for deres oplevelse.

  Skal jeg indsamle skat på bruttoindtjening fra gæster, hvis jeg er vært for en oplevelse i Argentina?

  Skatter og afgifter kan være komplicerede, og du bør sætte dig grundigt ind i de regler, der gælder for dig og din specifikke situation.

  Du kan være nødt til at vurdere konsekvenserne ved skat på bruttoindtjening af den oplevelse, du tilbyder, hvis;

  • dit bopælsland er Argentina, eller
  • hvis du ikke er bosiddende i Argentina, men det land, hvor du tilbyder din oplevelse, er Argentina

  skat på bruttoindtjening er en kommuneskat, der pålægges bruttoindtægter. Den gældende skattesats varierer afhængigt af aktivitetstypen og den kommune, hvor virksomhederne drives.

  Generelt beskattes tjenesteydelser med satser på mellem 3 % og 5 %. Disse satser anvendes på de samlede bruttoindtægter, der er påløbet i løbet af kalenderåret.

  Hvis du har aktiviteter i mere end én jurisdiktion (der er 24 i landet), skal indtægterne fordeles mellem de forskellige jurisdiktioner for at betale denne skat i overensstemmelse med reglerne i den multilaterale aftale, der er underskrevet af de argentinske regioner.

  Skat på bruttoindtjening er fradragsberettiget, når det bogføres som indkomstskat. Vi opfordrer dig til at kontakte en skatterådgiver i dit område for at få mere at vide, eller hvis du har brug for hjælp til at beregne moms på de tjenester, du tilbyder.

  Skat på bruttoindtjening gælder for min oplevelse. Hvordan fastlægger jeg, hvor meget jeg skal betale i skat?

  Satserne for skat på bruttoindtjening varierer i de forskellige retskredse og ændres med jævne mellemrum. Vi anbefaler, at du regelmæssigt forhører dig hos dine lokale skattemyndigheder for at få de mest opdaterede satser for den region, du skal betale skat på bruttoindtjening til.

  Hvis din oplevelse består af flere elementer, eller du er vært i forskellige retskredse, skal du muligvis opkræve forskellige satser for skat på bruttoindtjening for dine leverede oplevelser. Vi anbefaler, at du forhører dig hos din lokale skatterådgiver.

  Skat på bruttoindtjening gælder for min oplevelse. Er der formalitetskrav?

  Som Airbnb-vært skal du huske på, at du skal betale skat på bruttoindtjening for dine aktiviteter samt indberette og sende denne skat på bruttoindtjening i den periodiske opgørelse for skat på bruttoindtjening.

  Nogle formaliteter såsom udstedelse af en kvittering eller en faktura til dine gæster kan være påkrævet. Få flere oplysninger om dette her.

  Vi anbefaler, at du undersøger dine forpligtelser med hensyn til prissætning og skat på bruttoindtjening og de gældende fakturakrav med en lokal skatterådgiver.

  Skat på bruttoindtjening gælder for min oplevelse. Hvordan indberetter og betaler jeg skat?

  Du skal muligvis registrere din skat på bruttoindtjening i Argentina. Bekræft den specifikke registrerings- og indsendelsesproces med din lokale skatterådgiver i forhold til den retskreds (dvs. region), hvor din virksomhed er hjemmehørende.

  Som hovedregel skal en skattepligtig person indberette den forfaldne skat på bruttoindtjening i en periodisk opgørelse af skat på bruttoindtjening.

  INDKOMSTSKATTER

  Skal jeg betale indkomstskatter for oplevelser, jeg er vært for?

  Som vært skal du muligvis betale indkomstskat. Vi forventer, at alle værter overholder skattebestemmelserne i deres område, og opfordrer dig til at tale med en skatterådgiver, hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med indkomstskat. Se her for flere oplysninger om dine forpligtelser i forbindelse med indkomstskat.

  UDGIFTSFRADRAG

  Hvilke udgifter kan jeg trække fra mine indkomstskatter?

  Det er muligt, at ikke al din indtjening som vært er skattepligtig som indkomst. Du kan muligvis fratrække omkostningerne til forsyninger, beløb, du har betalt til andre serviceudbydere, f.eks. restauranter eller underholdningssteder, forsikringsgebyrer og andre udgifter. Skat på bruttoindtjening, der betales på dine salg, kan også trækkes fra indkomstskatten.

  Vi opfordrer dig til at tale med en skatterådgiver for at få flere oplysninger, da der er mange særlige regler på dette område, og vi ikke kan yde skatterådgivning.

  *Airbnb er ikke ansvarlig for pålideligheden eller rigtigheden af de oplysninger, der findes på links til tredjepartswebsteder (herunder links til love og regler).