Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater
  Hop videre til hovedindhold i hjælp

  Vilkår for Airbnb brugergenereret indhold

  Airbnb, Inc. (“Airbnb”) kontakter brugere af sociale medier for at få tilladelse til at vise deres yndlingsindhold på vores hjemmesider, sociale kanaler og til kampagnematerialer. Du læser dette, fordi Airbnb har bedt om din tilladelse til at bruge indhold fra dine sociale medier på denne måde.

  Hvis du vælger at give os tilladelse til at bruge dit indhold ("Brugerindhold") ved at svare med hashtagget #AirbnbPhoto, accepterer du disse vilkår og betingelser.

  Airbnb bruger et begrænset antal serviceudbydere, der muliggør indsamling og overførsel til Airbnb's hjemmesider (www.airbnb.com og andre)("Hjemmesiden"), sociale mediekanaler, kampagnematerialer og anden digital ejendom ("Airbnb-ejendom") af brugerindhold som billeder, tekst, grafik, lyd, video, oplysninger om beliggenhed, kommentarer og andre materialer fra sociale medier, som Airbnb kan bruge i forbindelse med sin virksomhed, herunder Airbnb's produktfunktion, marketing, kampagner, reklame og andre forbrugerrelaterede aktiviteter ("Airbnb-ydelser").

  Airbnb forbeholder sig ret til at ændre disse brugervilkår uden forudgående varsel ved at slå en revideret udgave af vilkårene op. Du bør derfor gennemgå disse vilkår og betingelser, hver gang du giver tilladelse eller lov til at bruge dit Brugerindhold.

  LICENS TIL BRUGERINDHOLD

  Du giver hermed Airbnb samt relaterede virksomheder, agenter, licensindehavere, underlicensindehavere, leverandører, efterfølgere, juridiske repræsentanter, befuldmægtigede og tredjepartsudbydere samt deres respektive detailpartnere, reklame- eller PR-bureauer og andre associerede selskaber ("Licenserede parter") en verdensomspændende, uopsigelig, uigenkaldelig, royaltyfri, fuldgyldig, ikke-eksklusiv, overførbar, underlicensbar ret til at bruge dit brugerindhold efter de licenserede parters eget skøn, herunder, men ikke begrænset til, på hjemmesider og sociale medier, der drives af de licenserede parter, i kampagnemails og reklamer, i andre marketing-, kampagne- og reklamerelaterede initiativer samt i nuværende og fremtidige medier. De licenserede parter kan bruge, vise, gengive, distribuere, overføre, skabe udledte værker af, kombinere med andre materialer, ændre og/eller redigere dit brugerindhold efter eget skøn uden forpligtelser af nogen art over for dig.

  Du giver Licenserede parter ret til at bruge dit brugernavn, rigtige navn, billede, portræt, beskrivelser af dig, lokation eller andre identificerende oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, din stemme i forbindelse med brug af dit brugerindhold.

  Du accepterer hermed og garanterer, at (i) du alene er ansvarlig for dit Brugerindhold, (ii) du ejer alle rettigheder til dit Brugerindhold og/eller har fået relevante rettigheder og tilladelser fra personer eller juridiske enheder, der ejer, administrerer eller på anden måde påberåber sig krav til dette Brugerindhold, (iii) du ikke er mindreårig, (iv)de Licenserede parters brug af dit Brugerindhold som beskrevet heri ikke krænker rettighederne, herunder, men ikke begrænset til, copyright, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, fortrolighed, offentlig omtale, ejendomsret eller andre rettigheder, tilhørende tredjeparter, eller lovgivning af nogen art, og (v) Brugerindholdet ikke er injurierende, ærekrænkede, stødende, pornografisk, fornærmende, uanstændig, truende, hadfuldt, anstødeligt eller på anden måde ulovligt.

  Du frigiver, frigør og accepterer hermed at holde de Licenserede parter og andre personer, der handler på deres vegne, skadesløse fra erstatningsansvar i relation til de Licenserede parters brug af dit Brugerindhold.

  Det brugerindhold, du indsender, anses for ikke-fortroligt, og de Licenserede parter er ikke forpligtet til at opretholde fortroligheden for nogen oplysninger, uanset form, der indeholdes i det indsendte materiale, undtaget ifølge de Licenserede parters respektive fortrolighedspolitikker. Når du bruger denne hjemmeside eller disse ydelser, accepterer du de Licenserede parters indsamling af personlige oplysninger, du stiller til rådighed, og som de Licenserede parter kan bruge og offentliggøre i forbindelse med brugen af dit Brugerindhold som beskrevet heri. Hvis du ikke accepterer denne indsamling, brug og offentliggørelse af dine personlige oplysninger på denne måde, bedes du afholde fra at bruge denne hjemmeside og disse ydelser eller på anden måde stille personlige oplysninger til rådighed for de Licenserede parter. Dine personlige oplysninger kan overføres til servere beliggende uden for det land, du bor i, eller til tredjeparter i andre lande, så de kan behandle personlige oplysninger på vegne af de Licenserede parter og dennes kunder. Ved at bruge denne hjemmeside eller ydelser eller på anden måde stille oplysninger til rådighed for de Licenserede parter accepterer du føromtalte indsamling, brug og offentliggørelse, overførsel og behandling af dine oplysninger i overensstemmelse med vilkårene i disse vilkår og betingelser, fortrolighedspolitikken og gældende databeskyttelselovgivning.

  De Licenserede parter forbeholder sig ret til at fjerne brugerindhold fra hjemmesiden og Airbnb-ejendomme. Hvis du mener, at indhold, herunder brugerindhold, på hjemmesiden eller Airbnb-ejendomme eller vist eller brugt i forbindelse med Airbnb-tjenester, krænker en persons eller en juridisk enheds copyright, bedes du se Airbnb's politik om copyright: www.airbnb.com/terms/copyright_policy.

  YDERLIGERE VILKÅR

  Disse vilkår og betingelser gælder hele hjemmesiden, Airbnb-ejendomme og Airbnb-tjenester og for dit brugerindhold, medmindre andet er angivet. Derudover, i det omfang dit brugerindhold vises på hjemmesiden eller på nogle af Airbnb-ejendommene eller i forbindelse med Airbnb-tjenesterne, er du også underlagt yderligere vilkår og betingelser, aftaler, retningslinjer og regler udstedt af Airbnb gældende for sådanne Airbnb-tjenester og brugerindhold, herunder, men ikke begrænset til, dem, der angives på Airbnb's hjemmeside på https://www.airbnb.com/terms, og du accepterer hermed, at du bindes af sådanne yderligere vilkår, aftaler, retningslinjer, anvisninger eller regler, der udstedes eller postes af ("Airbnb's vilkår og betingelser").

  Du erklærer, at du er mindst 18 år.

  INTELLEKTUEL OPHAVSRET

  Hjemmesiden, Airbnb-ydelser eller Airbnb-ejendom kan være beskyttet af copyright, varemærke eller anden form for intellektuel ophavsret. Du anerkender og accepterer, at du ikke får ejerskab eller andre rettigheder til fortrolige oplysninger fra Airbnb ved at tillade brugen af dit brugerindhold eller på anden måde bruger eller får adgang til hjemmesiden, Airbnb-tjenesterne eller Airbnb-ejendomme.

  DIVERSE

  Disse vilkår og betingelser gælder dig og må under ingen omstændigheder tildeles eller overdrages af dig uden Airbnb’s forudgående skriftlige samtykke, og handlinger eller handlemåder, der krænker føromtalte, ugylddigøres og har ingen effekt.

  Du accepterer, at hvis Airbnb ikke gør gældende eller håndhæver eventuelle juridiske rettigheder eller retsmidler, indehold i disse vilkår og betingelser (eller som Airbnb har ret til i henhold til gældnede lovgivning), anses dette ikke for et formelt afkald af Airbnb’s rettigheder samt at disse rettigheder eller retsmidler stadig er tilgængelige for Airbnb.

  Hvis nogen domstole med domsmyndighed i forbindelse med disse spørgsmål afsiger kendelse om, at bestemmelser i disse vilkår og betingelser er ugyldige, fjernes denne bestemmelse, uden at resten af vilkårene påvirkes. Resten af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser fortsætter med at være gyldige og retskraftige.

  Sidst opdateret: 12. september 2016