Gå videre til indhold
  Naviger fremad for at få adgang til foreslåede resultater

  Hvordan fungerer omtaler?

  Alle omtaler på Airbnb er skrevet af værter og rejsende fra vores netværk.

  Du har 14 dage efter udtjekning til at skrive en omtale af en rejse. Når en omtale er færdiggjort, bliver den slået op på gæstens eller værtens konto.

  Skriv en omtale

  For at skrive en omtale af en rejse, du har været på for nylig, skal du gå til dine omtaler. Omtaler er begrænset til 1000 ord og skal følge Airbnb's indholdspolitik. Du kan redigere din omtale i op til 48 timer, medmindre din vært eller gæst færdiggør sin omtale.

  Omtalehistorik

  For at se omtaler, du har skrevet, eller omtaler af dig skal du gå til dine omtaler. Du vil også se privat feedback, folk har givet dig.

  Vores netværk bygger på ærlige, gennemsigtige omtaler. Vi fjerner en omtale, hvis vi finder ud af, at den overtræder vores retningslinjer for omtaler.

  Gruppeomtaler

  Hvis en reservation har mere end én bekræftet gæst, er værtens omtale til den gæst, der foretog reservationen. Denne omtale vil stadig blive vist på alle reservationens bekræftede gæsters profiler.