FORSIKRINGSOVERSIGT

Værtsforsikring i Japan

FORSIKRINGSOVERSIGT

Værtsforsikring i Japan

Hvad er Værtsforsikring i Japan?

Værtsforsikring i Japan dækker tilfælde, hvor værten* pådrager sig erstatningsansvar eller andre udgifter i forbindelse med skade på andre eller skade på andres ejendom på grund af boligdeling via Airbnb-platformen, og tilfælde, hvor værten pådrager sig skade på grund af, at ejendom, som vedkommende ejer, er blevet beskadiget på grund af gæstens* ophold. I tilfælde, hvor ejendom ejet af værten, bliver beskadiget på grund af gæstens ophold, gælder forsikringsdækningen, når tvisten mellem værten og gæsten ikke kan løses indbyrdes, og værten kontakter Airbnb. Værtsforsikring i

Japan er et forsikringsprogram, der indgås med Sompo Japan Insurance Inc.

Værter behøver ikke betale forsikringspræmie for at drage fordel af Værtsforsikring i Japan.

Se følgende oplysninger om forsikringsdækningen for Værtsforsikring i Japan.

Hvad er Værtsforsikring i Japan?

Værtsforsikring i Japan dækker tilfælde, hvor værten* pådrager sig erstatningsansvar eller andre udgifter i forbindelse med skade på andre eller skade på andres ejendom på grund af boligdeling via Airbnb-platformen, og tilfælde, hvor værten pådrager sig skade på grund af, at ejendom, som vedkommende ejer, er blevet beskadiget på grund af gæstens* ophold. I tilfælde, hvor ejendom ejet af værten, bliver beskadiget på grund af gæstens ophold, gælder forsikringsdækningen, når tvisten mellem værten og gæsten ikke kan løses indbyrdes, og værten kontakter Airbnb. Værtsforsikring i

Japan er et forsikringsprogram, der indgås med Sompo Japan Insurance Inc.

Værter behøver ikke betale forsikringspræmie for at drage fordel af Værtsforsikring i Japan.

Se følgende oplysninger om forsikringsdækningen for Værtsforsikring i Japan.

Hvad er Værtsforsikring i Japan?

Værtsforsikring i Japan dækker tilfælde, hvor værten* pådrager sig erstatningsansvar eller andre udgifter i forbindelse med skade på andre eller skade på andres ejendom på grund af boligdeling via Airbnb-platformen, og tilfælde, hvor værten pådrager sig skade på grund af, at ejendom, som vedkommende ejer, er blevet beskadiget på grund af gæstens* ophold. I tilfælde, hvor ejendom ejet af værten, bliver beskadiget på grund af gæstens ophold, gælder forsikringsdækningen, når tvisten mellem værten og gæsten ikke kan løses indbyrdes, og værten kontakter Airbnb. Værtsforsikring i

Japan er et forsikringsprogram, der indgås med Sompo Japan Insurance Inc.

Værter behøver ikke betale forsikringspræmie for at drage fordel af Værtsforsikring i Japan.

Se følgende oplysninger om forsikringsdækningen for Værtsforsikring i Japan.

Forsikringsperiode

Forsikringsperioden for den aktuelle forsikringsordning løber fra 31. juli 2023 til 31. juli 2024.

Forsikringsperiode

Forsikringsperioden for den aktuelle forsikringsordning løber fra 31. juli 2023 til 31. juli 2024.

Forsikringsperiode

Forsikringsperioden for den aktuelle forsikringsordning løber fra 31. juli 2023 til 31. juli 2024.

Anvendelsesområde og betingelser


Anvendelsesområde og betingelser for ansøgning om Værtsforsikring i Japan

Anvendelsesområde og betingelserAnvendelsesområde og betingelser for ansøgning om Værtsforsikring i Japan

Anvendelsesområde og betingelserAnvendelsesområde og betingelser for ansøgning om Værtsforsikring i Japan
Erstatning for skade på ejendom, der ejes af værten
Med forbehold for gældende vilkår, betingelser og undtagelser udbetales der dækning af Værtsforsikring i Japan for ødelæggelse af den opslåede bolig* og personlige ejendele, der ejes af værten*, på grund af gæstens* ophold. Forsikringsdækning ved skade på en opslået bolig, som værten leaser eller har fået overdraget til administration, kan ydes under de yderligere dækninger, der er beskrevet nedenfor.

Kompensation for værtens erstatningsansvar for skade eller tingsskade
Værtsforsikring i Japan dækker også værter for det ansvar, de pådrager sig for skade eller tingsskade på en gæst eller andre under gæstens ophold i den opslåede bolig reserveret på Airbnb-platformen og forårsaget af boligdelingsvirksomheden.*

Erstatning for udgifter afholdt af værten til betalinger, som vedkommende skal foretage til andre for at udrede ulykker, der involverer skade på person eller ejendom
I tilfælde, hvor værten pådrager sig udgifter på grund af betaling, som vedkommende skal foretage for at udrede en ulykke, der involverer legemsbeskadigelse eller tingsskade på en gæst eller andre, kan Værtsforsikring i Japan gælde til dækning af de udgifter, som værten har pådraget sig. Ulykken skal være forårsaget af boligdelingsvirksomheden og ske under gæstens ophold i den opslåede bolig reserveret på Airbnb-platformen, for at dækning er gældende. Hver dækning, der er beskrevet ovenfor, er underlagt gældende vilkår, betingelser og undtagelser for Værtsforsikring i Japan.

1. Dækket indkvartering

Værtsforsikring i Japan dækker den opslåede bolig, værten ejer, lejer ud eller har fået til opgave at administrere i forbindelse med boligdelingsvirksomheden.

(*) Opslået bolig betyder de faciliteter, der er blevet godkendt i henhold til Hotel Business Act, certificeret i henhold til National Strategic Special Zones Act eller anmeldt i henhold til Housing Accommodation Business Act, eller andre faciliteter, hvor lignende indkvarteringsvirksomhed drives. Det forudsættes dog, at alle følgende krav er opfyldt:
 • Faciliteterne ejes af værten, lejes af værten eller er blevet overladt til værten til administration.
 • Faciliteterne er opslået på Airbnb's hjemmeside; og
 • Faciliteterne bookes og bruges af en person, der har givet samtykke til Airbnb's tjenestebetingelser og brugt Airbnb's hjemmeside. Indkvarteringsfaciliteter omfatter mobilehomes, busser, autocampere, trætopshuse og andre faciliteter, der parkeres og bruges som indkvarteringsfaciliteter. Både og vandfartøjer er også omfattet, hvis de anvendes som indkvarteringsfaciliteter.


2. Vært/værter

(*) Værter betyder personer, der deltager i boligdelingsvirksomheden, og som udbyder opslag og har licens eller på anden måde tilladelse til at gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

3. Gæst/gæster

(*) Gæster betyder brugere af boligdelingsvirksomheden, herunder dem, der er blevet inviteret af brugeren, og dem, der i fællesskab bruger boligdelingsvirksomheden.

(*) Boligdelingsvirksomhed betyder den hotelvirksomhed, der er beskrevet i Hotel Business Act (artikel nr. 138 fra 1948), virksomhed, der er beskrevet i National Strategy Special Area Act (artikel nr. 107 fra 2013), eller boligindkvarteringsvirksomhed, der er beskrevet i Housing Accommodation Business Act (artikel nr. 65 fra 2017) eller anden lignende indkvarteringsvirksomhed, og alle aktiviteter, der udføres i eller uden for en sådan bolig i forbindelse med ovenstående tjenester.
Erstatning for skade på ejendom, der ejes af værten
Med forbehold for gældende vilkår, betingelser og undtagelser udbetales der dækning af Værtsforsikring i Japan for ødelæggelse af den opslåede bolig* og personlige ejendele, der ejes af værten*, på grund af gæstens* ophold. Forsikringsdækning ved skade på en opslået bolig, som værten leaser eller har fået overdraget til administration, kan ydes under de yderligere dækninger, der er beskrevet nedenfor.

Kompensation for værtens erstatningsansvar for skade eller tingsskade
Værtsforsikring i Japan dækker også værter for det ansvar, de pådrager sig for skade eller tingsskade på en gæst eller andre under gæstens ophold i den opslåede bolig reserveret på Airbnb-platformen og forårsaget af boligdelingsvirksomheden.*

Erstatning for udgifter afholdt af værten til betalinger, som vedkommende skal foretage til andre for at udrede ulykker, der involverer skade på person eller ejendom
I tilfælde, hvor værten pådrager sig udgifter på grund af betaling, som vedkommende skal foretage for at udrede en ulykke, der involverer legemsbeskadigelse eller tingsskade på en gæst eller andre, kan Værtsforsikring i Japan gælde til dækning af de udgifter, som værten har pådraget sig. Ulykken skal være forårsaget af boligdelingsvirksomheden og ske under gæstens ophold i den opslåede bolig reserveret på Airbnb-platformen, for at dækning er gældende. Hver dækning, der er beskrevet ovenfor, er underlagt gældende vilkår, betingelser og undtagelser for Værtsforsikring i Japan.

1. Dækket indkvartering

Værtsforsikring i Japan dækker den opslåede bolig, værten ejer, lejer ud eller har fået til opgave at administrere i forbindelse med boligdelingsvirksomheden.

(*) Opslået bolig betyder de faciliteter, der er blevet godkendt i henhold til Hotel Business Act, certificeret i henhold til National Strategic Special Zones Act eller anmeldt i henhold til Housing Accommodation Business Act eller andre faciliteter, hvor lignende indkvarteringsvirksomhed drives. Det forudsættes dog, at alle følgende krav er opfyldt:

 • Faciliteterne ejes af værten, lejes af værten eller er blevet overdraget til værten til administration.
 • Faciliteterne er opslået på Airbnb's hjemmeside; og
 • Faciliteterne bookes og bruges af en person, der har givet samtykke til Airbnb's tjenestebetingelser og brugt Airbnb's hjemmeside. Indkvarteringsfaciliteter omfatter mobilehomes, busser, autocampere, trætopshuse og andre faciliteter, der parkeres og bruges som indkvarteringsfaciliteter. Både og vandfartøjer er også omfattet, hvis de anvendes som indkvarteringsfaciliteter.

 • 2. Vært/værter

  (*) Værter betyder personer, der deltager i boligdelingsvirksomheden, og som udbyder opslag og har licens eller på anden måde tilladelse til at gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning.

  3. Gæst/gæster

  (*) Gæster betyder brugere af boligdelingsvirksomheden, herunder dem, der er blevet inviteret af brugeren, og dem, der i fællesskab bruger boligdelingsvirksomheden.

  (*) Boligdelingsvirksomhed betyder den hotelvirksomhed, der er beskrevet i Hotel Business Act (artikel nr. 138 fra 1948), virksomhed, der er beskrevet i National Strategy Special Area Act (artikel nr. 107 fra 2013), eller boligindkvarteringsvirksomhed, der er beskrevet i Housing Accommodation Business Act (artikel nr. 65 fra 2017) eller anden lignende indkvarteringsvirksomhed, og alle aktiviteter, der udføres i eller uden for en sådan bolig i forbindelse med ovenstående tjenester.

  Forsikringsdækning

  Den øvre grænse, der gælder i forsikringsperioden, er 100.000.000 JPY per uheld med visse undtagelser.

  Forsikringsdækning

  Den øvre grænse, der gælder i forsikringsperioden, er 100.000.000 JPY per uheld med visse undtagelser.

  Forsikringsdækning

  Den øvre grænse, der gælder i forsikringsperioden, er 100.000.000 JPY per uheld med visse undtagelser.

  Dækningsundtagelser  De vigtigste elementer, der ikke er dækket af Værtsforsikring i Japan (klausuler vedrørende erstatning for skade på ejendom, der ejes af værten)

  Dækningsundtagelser  De vigtigste elementer, der ikke er dækket af Værtsforsikring i Japan (klausuler vedrørende erstatning for skade på ejendom, der ejes af værten)

  Dækningsundtagelser  De vigtigste elementer, der ikke er dækket af Værtsforsikring i Japan (klausuler vedrørende erstatning for skade på ejendom, der ejes af værten)
  Genstande, der ikke er inkluderet i opslaget:

  • valuta, penge, ædelmetal i møntform, pengesedler eller værdipapirer.
  • Jord, vand eller andre stoffer i eller på jorden; dette gælder dog ikke for forbedringer af jorden, der består af landskabsarkitektur, vejbaner og fortove (men gælder for tilsat jord eller jord under en sådan ejendom) eller vand, der er indeholdt i en lukket tank, et rørsystem eller andet forarbejdningsudstyr.
  • Dyr, herunder, men ikke begrænset til, husdyr og kæledyr.
  • Træer og afgrøder.
  • Vandfartøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og satellitter; dette gælder dog ikke for vandfartøjer, der ikke anvendes og bruges i henhold til opslaget.
  • Køretøjer; dette gælder dog ikke for køretøjer, der ikke anvendes og bruges i henhold til opslaget.
  • Underjordiske miner eller mineskakter eller ejendomme på sådanne miner eller skakters område.
  • Dæmninger og diger.
  • Ejendom, der er under overdragelse.
  • Transmissions- og distributionsledninger, der ligger over 305 meter fra ejendommen.


  • De vigtigste tilfælde, hvor der ikke udbetales forsikringspenge:
  • krig, magtanvendelse fra et fremmed lands side, revolution, magtovertagelse, borgerkrig, væbnet oprør eller andre lignende hændelser eller optøjer.
  • Skader forårsaget af stråling, eksplosion eller anden skade som følge af en nuklear reaktion eller henfald af atomkernen i nukleart brændselsmateriale eller nukleart kildemateriale, radioaktivt grundstof, radioisotop eller materiale, der er kontamineret med sådant materiale, eller en ulykke, der kan tilskrives dette, bortset fra nukleare reaktioner eller nukleart henfald af atomkerner i radioisotoper til medicinsk, videnskabelig eller industriel anvendelse.
  • Terrorisme.
  • Reel ondsindet brug af giftige biologiske eller kemiske materialer eller trussel herom.
  • Skader, der opstår før eller efter gæstens ophold i boligen, som er reserveret i henhold til opslaget på Airbnb-platformen.
  • Skader forårsaget af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra værter.
  • osv.
  Genstande, der ikke er inkluderet i opslaget:

 • valuta, penge, ædelmetal i møntform, pengesedler eller værdipapirer.
 • Jord, vand eller andre stoffer i eller på jorden; dette gælder dog ikke for forbedringer af jorden, der består af landskabsarkitektur, vejbaner og fortove (men gælder for tilsat jord eller jord under en sådan ejendom) eller vand, der er indeholdt i en lukket tank, et rørsystem eller andet forarbejdningsudstyr.
 • Dyr, herunder, men ikke begrænset til, husdyr og kæledyr.
 • Træer og afgrøder.
 • Vandfartøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og satellitter; dette gælder dog ikke for vandfartøjer, der ikke anvendes og bruges i henhold til opslaget.
 • Køretøjer; dette gælder dog ikke for køretøjer, der ikke anvendes og bruges i henhold til opslaget.
 • Underjordiske miner eller mineskakter eller ejendomme på sådanne miner eller skakters område.
 • Dæmninger og diger.
 • Ejendom, der er under overdragelse.
 • Transmissions- og distributionsledninger, der ligger over 305 meter fra ejendommen.

 • De vigtigste tilfælde, hvor der ikke udbetales forsikringspenge:

 • krig, magtanvendelse fra et fremmed lands side, revolution, magtovertagelse, borgerkrig, væbnet oprør eller andre lignende hændelser eller optøjer.
 • Skader forårsaget af stråling, eksplosion eller anden skade som følge af en nuklear reaktion eller henfald af atomkernen i nukleart brændselsmateriale eller nukleart kildemateriale, radioaktivt grundstof, radioisotop eller materiale, der er kontamineret med sådant materiale, eller en ulykke, der kan tilskrives dette, bortset fra nukleare reaktioner eller nukleart henfald af atomkerner i radioisotoper til medicinsk, videnskabelig eller industriel anvendelse.
 • Terrorisme.
 • Reel ondsindet brug af giftige biologiske eller kemiske materialer eller trussel herom.
 • Skader, der opstår før eller efter gæstens ophold i boligen, som er reserveret i henhold til opslaget på Airbnb-platformen.
 • Skader forårsaget af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra værter.
 • osv.
 • Genstande, der ikke er inkluderet i opslaget:

 • Valuta, penge, ædelmetal i møntform, pengesedler eller værdipapirer.
 • Jord, vand eller andre stoffer i eller på jorden; dette gælder dog ikke for forbedringer af jorden, der består af landskabsarkitektur, vejbaner og fortove (men gælder for tilsat jord eller jord under en sådan ejendom) eller vand, der er indeholdt i en lukket tank, et rørsystem eller andet forarbejdningsudstyr.
 • Dyr, herunder, men ikke begrænset til, husdyr og kæledyr.
 • Træer og afgrøder.
 • Vandfartøjer, luftfartøjer, rumfartøjer og satellitter; dette gælder dog ikke for vandfartøjer, der ikke anvendes og bruges i henhold til opslaget.
 • Køretøjer; dette gælder dog ikke for køretøjer, der ikke anvendes og bruges i henhold til opslaget.
 • Underjordiske miner eller mineskakter eller ejendomme på sådanne miner eller skakters område.
 • Dæmninger og diger.
 • Ejendom, der er under overdragelse.
 • Transmissions- og distributionsledninger, der ligger over 305 meter fra ejendommen.

 • De vigtigste tilfælde, hvor der ikke udbetales forsikringspenge:

 • krig, magtanvendelse fra et fremmed lands side, revolution, magtovertagelse, borgerkrig, væbnet oprør eller andre lignende hændelser eller optøjer.
 • Skader forårsaget af stråling, eksplosion eller anden skade som følge af en nuklear reaktion eller henfald af atomkernen i nukleart brændselsmateriale eller nukleart kildemateriale, radioaktivt grundstof, radioisotop eller materiale, der er kontamineret med sådant materiale, eller en ulykke, der kan tilskrives dette, bortset fra nukleare reaktioner eller nukleart henfald af atomkerner i radioisotoper til medicinsk, videnskabelig eller industriel anvendelse.
 • Terrorisme.
 • Reel ondsindet brug af giftige biologiske eller kemiske materialer eller trussel herom.
 • Skader, der opstår før eller efter gæstens ophold i boligen, som er reserveret i henhold til opslaget på Airbnb-platformen.
 • Skader forårsaget af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed fra værter.
 • osv.
 • De vigtigste tilfælde, hvor der ikke udbetales forsikringspenge (klausuler vedrørende erstatning for ansvar og udgifter afholdt af værten)


  • Krig, magtanvendelse fra et fremmed lands side, revolution, magtovertagelse, borgerkrig, væbnet oprør eller andre lignende hændelser eller optøjer.
  • Skader forårsaget af stråling, eksplosion eller anden skade som følge af en nuklear reaktion eller henfald af atomkernen i nukleart brændselsmateriale eller nukleart kildemateriale, radioaktivt grundstof, radioisotop eller materiale, der er kontamineret med sådant materiale, eller en ulykke, der kan tilskrives dette, bortset fra nukleare reaktioner eller nukleart henfald af atomkerner i radioisotoper til medicinsk, videnskabelig eller industriel anvendelse.
  • Skader forårsaget af forsætlig forsømmelse fra værter.
  • Udgifter eller erstatningsansvar over for pårørende, der bor sammen med værter, undtagen i tilfælde, hvor værten pådrager sig erstatningsansvar eller udgifter til nødvendige betalinger til sådanne pårørende for skade på en bolig, som værten har leaset eller fået overdraget til administration.
  • Udgifter eller ansvar som følge af fysisk handicap, som værternes medarbejdere pådrager sig, mens de udfører arbejde for værter.
  • I tilfælde, hvor der er en særlig aftale om erstatning for skader mellem værten og en anden person, bestemmes ansvaret ved en sådan aftale.
  • Udgifter til ulykker eller erstatningsansvar forårsaget af spildevand eller udledninger.
  • Udgifter til ulykker eller erstatningsansvar som følge af professionelt arbejde udført af advokater, registrerede udenlandske advokater, statsautoriserede revisorer, skatterevisorer, arkitekter, designere, jord- og boligundersøgere, domstolsfunktionærer, administrativt personale, dyrlæger eller andre lignende personer.
  • Udgifter til ulykker, der kan henføres til eller pålægges ansvar som følge af besiddelse, brug eller håndtering af luftfartøjer, biler eller fartøjer eller køretøjer uden for ejendommen, bortset fra skader som følge af brug eller håndtering af en bil eller et fartøj eller køretøj uden for området, mens du bruger en sådan bil eller et fartøj eller et køretøj uden for ejendommen, som er omfattet af opslaget.
  • Udgifter til ulykker, der kan henføres til eller pålægges ansvar i forbindelse med opførelsen af en udlejet bolig, eller som værten har fået overdraget til administration, såsom renovering, udvidelse eller nedrivning, undtagen når værten har deltaget i arbejdet på egen foranledning.
  • Udgifter til ulykker eller erstatningsansvar som følge af ødelæggelse af en bolig, der er leaset eller overdraget til værten til administration forårsaget af jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, tsunamier eller lignende naturfænomener, undtagen i tilfælde, hvor skaden er forårsaget af brand.
  • osv.

 • Krig, magtanvendelse fra et fremmed lands side, revolution, magtovertagelse, borgerkrig, væbnet oprør eller andre lignende hændelser eller optøjer.
 • Skader forårsaget af stråling, eksplosion eller anden skade som følge af en nuklear reaktion eller henfald af atomkernen i nukleart brændselsmateriale eller nukleart kildemateriale, radioaktivt grundstof, radioisotop eller materiale, der er kontamineret med sådant materiale, eller en ulykke, der kan tilskrives dette, bortset fra nukleare reaktioner eller nukleart henfald af atomkerner i radioisotoper til medicinsk, videnskabelig eller industriel anvendelse.
 • Skader forårsaget af forsætlig forsømmelse fra værter.
 • Udgifter eller erstatningsansvar over for pårørende, der bor sammen med værter, undtagen i tilfælde, hvor værten pådrager sig erstatningsansvar eller udgifter til nødvendige betalinger til sådanne pårørende for skade på en bolig, som værten har leaset eller fået overdraget til administration.
 • Udgifter eller ansvar som følge af fysisk handicap, som værternes medarbejdere pådrager sig, mens de udfører arbejde for værter.
 • I tilfælde, hvor der er en særlig aftale om erstatning for skader mellem værten og en anden person, bestemmes ansvaret ved en sådan aftale.
 • Udgifter til ulykker eller erstatningsansvar forårsaget af spildevand eller udledninger.
 • Udgifter til ulykker eller erstatningsansvar som følge af professionelt arbejde udført af advokater, registrerede udenlandske advokater, statsautoriserede revisorer, skatterevisorer, arkitekter, designere, jord- og boligundersøgere, domstolsfunktionærer, administrativt personale, dyrlæger eller andre lignende personer.
 • Udgifter til ulykker, der kan henføres til eller pålægges ansvar som følge af besiddelse, brug eller håndtering af luftfartøjer, biler eller fartøjer eller køretøjer uden for ejendommen, bortset fra skader som følge af brug eller håndtering af en bil eller et fartøj eller køretøj uden for området, mens du bruger en sådan bil eller et fartøj eller et køretøj uden for ejendommen, som er omfattet af opslaget.
 • Udgifter til ulykker, der kan henføres til eller pålægges ansvar i forbindelse med opførelsen af en udlejet bolig, eller som værten har fået overdraget til administration, såsom renovering, udvidelse eller nedrivning, undtagen når værten har deltaget i arbejdet på egen foranledning.
 • Udgifter til ulykker eller erstatningsansvar som følge af ødelæggelse af en bolig, der er leaset eller overdraget til værten til administration forårsaget af jordskælv, vulkanudbrud, oversvømmelser, tsunamier eller lignende naturfænomener, undtagen i tilfælde, hvor skaden er forårsaget af brand.
 • osv.
 • Forsikringskrav

  Forsikringskrav

  Ulykkeserklæring


  Hvis værten opdager en skade eller tingsskade forårsaget af gæsten eller en tredjepart, skal værten straks underrette Airbnb, da forsikringen måske dækker. Hvis værten bliver opmærksom på tingsskade på sin ejendom, skal værten give Airbnb besked, når vedkommende og gæsten ikke kan blive enige om en løsning på sagen, inden for 72 timer efter at gæsten først er blevet kontaktet, da forsikringen måske dækker.

  Anmodning om levering af forsikringspolice


  Denne oversigt over Værtsforsikring i Japan omfatter ikke alle forsikringspolicens vilkår, betingelser, begrænsninger og udelukkelser. For at anmode om en kopi af forsikringspolicen skal du kontakte Aon Japan Ltd. og angive dine Airbnb-kontooplysninger.

  Forsikringsselskab


  Sompo Japan Insurance Inc.