Vores mangfoldige globale netværk gør Airbnb mulig

Det er vores største mål at bygge en omfattende platform for alle værter og gæster, og vi arbejder hele tiden på at forbedre den.

Kernen i vores mission er, at mennesker grundlæggende er gode, og at man kan høre til overalt. Jeg tror fuldt og fast på, at [diskrimination] er den største udfordring for os som virksomhed. Det skærer i den kerne, vi er, og i de værdier, vi står for.
Brian Chesky
Brian Chesky
CEO, medstifter af Airbnb

Diskriminering hører ikke hjemme på vores platform
Fra en luftmadras i en af vores grundlæggeres lejlighed til et globalt netværk med millionvis af medlemmer – Airbnb er vokset konstant, og det har vores ansvar for at sikre, at værter og gæster kan bruge vores platform uden at møde fordomme og diskrimination. Vi arbejder altid på at blive bedre, og vi er taknemmelige for at have muligheden for at lytte til og lære af vores netværk.
I 2016 bad vi Laura Murphy, tidligere leder af American Civil Liberties Unions kontor i Washington D.C., stå i spidsen for en undersøgelse af mangfoldighed og inklusion på Airbnb-platformen. Efter måneders research og samarbejde har vi udgivet en rapport, som vi inviterer alle i vores netværk til at læse.
Takket være Lauras undersøgelse og mange af vores Airbnb-teams deltagelse har vi offentliggjort en række opdateringer. Vores nye netværksforpligtelse, en stærkere ligebehandlingspolitik og opbygningen af et permanent team dedikeret til at bekæmpe fordomme og fremme mangfoldighed er blot nogle få af de trin, vi har taget for at bekæmpe fordomme. Bidragrene fra vores globale netværk har været altafgørende for denne rapport og udviklingen af disse initiativer. Arbejdet er blot begyndelsen på vores fortsatte engagement i at tackle disse udfordringer, og vi ser frem til at dele flere nyheder, partnerskaber og ressourcer her.

Vores værter og gæster viser vejen
Vi arbejder altid på at skabe en bedre platform, og det er vores værters, gæsters og det globale netværks samlede bestræbelser, der gør hver eneste Airbnb-oplevelse mulig. Vi mener, at vi skal fejre disse historier og dele de måder, der inspirerer os til at tænke over, hvilken betydning dét at høre til har – alt i mens vi arbejder endnu hårdere på at sætte en stopper for diskrimination.

Alle værter skal have adgang til værktøjer for at skabe succes
Vores værter arbejder hårdt på at skabe fantastiske rejseoplevelser og knytte bånd mellem mennesker – fra administration af kalendere og kommunikation til velkomst af gæster i deres hjem. Vi er her for at støtte det hårde arbejde med ressourcer, der kan hjælpe vores værter.

Om at forstå fordomme og tilhørsforhold

En af de måder vi bekæmper diskrimination er ved afhjælpe ubevidste fordomme. For at hjælpe vores medlemmer til at forstå diskrimination og de fordomme der ligger til grund, har vi oprettet dette sæt værktøjer der undersøger fordomme og andre faktorer der påvirker folks beslutninger, selv når de ikke er klar over det.

Gør noget sammen

Airbnb Citizen er fortaler for fremskridt via samarbejde med vores globale netværk. Det er her vi deler værktøjer til at lære og være fortaler for idéer fra ledende tænkere, nyheder om status på at dele dit hjem, og måder du kan engagere dig på.

Vi hjælper vores værter med at skabe steder, vi alle hører til

En fælles forståelse er afgørende for at skabe mere velkommende og inkluderende Airbnb-oplevelser. Vores udvidede hjælpecenter kan besvare mange spørgsmål om vores ligebehandlingspolitik.

Vi vil gerne gøre fra dig

Vi er inspireret af dynamikken i vores Netværkscenter, hvor vores værter deler historier og idéer med hinanden – historier og idéer, der henrykker os og motiverer os til at skabe en bedre platform. Del dine oplevelser om mennesker, der knytter bånd, og sæt gang i en diskussion.

Vi tror på, at vi kan støtte forandringer gennem partnerskaber både i og uden for Airbnb.
Fremskridt skaber den største påvirkning, når organisationer, der deler værdier, arbejder sammen for at tage vare om deres lokalsamfund. Her kan du se nogle af vores eksterne partnerskaber, der tilskynder til åbne diskussioner og giver plads til mangfoldige stemmer, globalt og lokalt.
Vores arbejdsplads er en integreret del af Airbnb-netværket.
Airbnb er helt og aldeles drevet frem af mennesker – både vores værter og gæster over hele verden og vores interne netværk af ansatte og forretningspartnere former de måder, vi arbejder og vokser på. Vi mener, at mangfoldighed er afgørende for at skabe en verden, hvor alle kan føle, de hører til, og vi gør noget for at sætte en stopper for diskrimination og opbygge en mere inkluderende virksomhed. Vi forpligter os til at skabe gennemsigtighed, og vi arbejder for at gøre Airbnb til en arbejdsplads, hvor alle føler sig velkomne, og hvor alle høres.
Ansættelse og inklusion hos Airbnb