SIKKERHED

Sådan beskytter Airbnb værter

Vi er gået rigtig langt for at hjælpe med at holde dig, din bolig og dine gæster sikre.

Vi er gået rigtig langt for at hjælpe med at holde dig, din bolig og dine gæster sikre.

Vær vært for gode gæster

Fair tovejsomtaler

For at hjælpe med at skabe tillid og ry på Airbnb kan gæster og værter omtale hinanden efter hvert ophold. Inden du er vært for en gæst, kan du tjekke andre værters omtale af vedkommende.

Nem kommunikation med gæster

Hvis du har spørgsmål eller vil afstemme forventingerne før et ophold, kan du lære gæsterne at kende på forhånd ved at bruge vores sikre meddelelsesværktøj.

Krav for at booke

Du kan kræve, at alle gæster skal fremvise identifikation for Airbnb, før de booker. Du vil også have mulighed for at gennemgå reservationer på forhånd eller sørge for bedre kontrol over, hvem der kan booke. Ydermere risikovurderer Airbnb alle reservationer, og vi kan annullere enhver reservation, som ser mistænkeklig ud.

Din bolig, dine regler

For at hjælpe med at fastsætte forventingerne kan du tilføje Husregler, som gæster skal acceptere, før de booker, f.eks. restriktioner mht. rygning eller arrangementer. Hvis en gæst overtræder en af disse regler, efter vedkommende har booket, kan du annullere reservationen.

Hvordan er vores gebyrer i forhold til andre?
Airbnb
Homeaway
Booking.com
Værtsservicegebyr (per booking)
3-5%
5%
15-20%
Altid gratis at udleje
Ingen behandlingsgebyrer for kreditkort
Inklusive beskyttelse mod boligskade på 6 millioner kr.
Sidst opdateret i juni 2018
Jeg har lært, at mennesker er gode. Jeg kan stole på mennesker.
Jeg har lært, at mennesker er gode. Jeg kan stole på mennesker.

Milaida er vært i Puerto Rico for at tjene ekstra penge.

Milaida er vært i Puerto Rico for at tjene ekstra penge.

Find ud af, hvordan de er værter
Jeg har lært, at mennesker er gode. Jeg kan stole på mennesker.
Jeg har lært, at mennesker er gode. Jeg kan stole på mennesker.

Milaida er vært i Puerto Rico for at tjene ekstra penge.

Milaida er vært i Puerto Rico for at tjene ekstra penge.

Find ud af, hvordan de er værter

Vær tryg som vært

Dækning af ejendomsskade for op til 1 million dollars (USD)

I de sjældne tilfælde, hvor der opstår skade på ejendom, giver Airbnb’s værtsgaranti gratis beskyttelse på op til 6.000.000 kr. mod skade på ejendom ved hver booking hver gang. Krav kan indsendes direkte gennem vores Løsningscenter.

Ulykkesforsikring

Airbnb tilbyder gratis Værtsbeskyttelsesforsikring, der dækker erstatningskrav på op til 1 million dollars (USD). Denne forsikring gælder i det usandsynlige tilfælde, at nogen anlægger sag eller fremsætter erstatningskrav for personskade eller ejendomsskade, der opstår i en Airbnb-ejendom under et ophold.

Gratis dækning
Gælder automatisk for alle reservationer
Krav kan indgives direkte via Airbnb

Vi er her for dig 24/7

Det kan vores team gøre for dig

Vores globale team sidder klar 24/7 til at hjælpe dig og dine gæster via telefon, e-mail og livechat.

Hjælp med at booke igen
Refusioner
Tilbagebetalinger
Værtsgaranti og erstatningskrav
Mægling

Rejsende har rejst på 49 millioner rejser med Airbnb i 2017. Kun 1 ud af 25.000 har resulteret i en betydelig ejendomsskadeerstatning.

Rejsende har rejst på 49 millioner rejser med Airbnb i 2017. Kun 1 ud af 25.000 har resulteret i en betydelig ejendomsskadeerstatning.

Få svar på dine spørgsmål

Hvad kræves der af gæsterne, inden de booker?

Vi beder alle, der bruger Airbnb, om et par oplysninger, inden de rejser med os. Vi beder alle, der bruger Airbnb, om et par oplysninger, inden de rejser med os. Disse oplysninger er med til at sikre, at du ved, hvem du kan forvente, og hvordan du kontakter gæsten.

Airbnb's krav til gæster omfatter: • Fulde navn • E-mailadresse • Bekræftet telefonnummer • Introduktionsbesked • Accept af dine Ordensregler • Betalingsoplysninger

Det forventes, at gæsterne har et profilbillede, men det er ikke et krav. Du kan også kræve, at gæsterne indsender id, inden de booker din bolig.

Hvordan fungerer omtaler?

Alle omtalerne på Airbnb er skrevet af værter og rejsende fra vores netværk, så alle de omtaler, du ser, er baseret på en gæsts ophold i en værts bolig. Du har 14 dage efter udtjekning til at skrive en omtale af et ophold, og du kan redigere din omtale i op til 48 timer efter at have sendt den, medmindre din gæst færdiggør sin omtale. Når I begge to har færdiggjort jeres omtale, eller der er gået 14 dage, bliver omtalerne offentliggjort. Du kan når som helst finde dine omtaler fra gæster, og når du bliver booket af en gæst, kan du læse tidligere værters omtaler af vedkommende.

Hvad gør jeg, hvis en gæst ødelægger noget i min bolig?

Hvis en gæst ødelægger noget, og du skal indgive et erstatningskrav, kan du gøre det i vores Løsningscenter inden for 14 dage efter din gæsts udtjekning eller inden næste gæsts indtjekning - afhængigt af hvilken af delene sker tidligst. Hvis din gæst accepterer det beløb, du har krævet, frigiver vi udbetalingen i løbet af fem til syv hverdage. Hvis din gæst afviser eller ikke svarer inden for 72 timer, kan du inddrage Airbnb i sagen. Hvis du skal bruge yderligere dokumentation, har du 72 timer til at sende denne dokumentation. De fleste sager løses inden for en uge. Vi sørger for, at du og din gæst repræsenteres på fair vis, og hvis vi afgør, at du har penge til gode, sender vi dem til dig i form af en særskilt udbetaling.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg føler mig utryg ved en gæst?

Hvis en gæst bryder en af de Husregler, du har opsat, eller vedkommendes handlinger gør dig utryg, kan du afvise reservationsanmodningen eller annullere reservationen. Inden du har accepteret en reservation Du kan afvise en særskilt reservationsanmodning, og så påvirker den ikke dit opslags placering i søgeresultaterne negativt. Hvis du afviser mange eller de fleste reservationsanmodninger, kan din placering i søgeresultaterne blive påvirket negativt. Når du har accepteret en reservation Hvis du allerede har accepteret reservationen, kan du annullere den. Du vil muligvis blive straffet, hvis gæsten ikke har brudt nogen Husregler.

Hvad er forskellen på Airbnb's Værtsgaranti og Værtsbeskyttelsesforsikring?

The Host Guarantee is designed to protect you in rare instances of property damage to your own possessions, unit, or home by a guest staying in the space. Host Protection Insurance is designed to protect you in the event that someone else (for example, a guest) claims bodily injury or property damage. The Host Guarantee isn’t insurance and doesn’t replace your homeowner’s or renter’s insurance. Host Protection Insurance is insurance and is available to you regardless of your other insurance arrangements. It will only act as primary insurance coverage for incidents related to an Airbnb stay.

Learn more about our Host Guarantee

Learn more about Host Protection Insurance

Er du klar til at være vært?

Er du klar til at være vært?