VÆRTSBESKYTTELSE

Airbnb's Værtsgaranti

Hvis en gæst beskadiger din bolig eller dine ejendele under et ophold og ikke betaler for det, kan du være beskyttet med dækning for tingsskade på op til 1 million dollars (USD).

Hvis en gæst beskadiger din bolig eller dine ejendele under et ophold og ikke betaler for det, kan du være beskyttet med dækning for tingsskade på op til 1 million dollars (USD).

Gælder automatisk for værter globalt*
Beskytter værter fra indtjekning til udtjekning
Enestående i rejsebranchen

*Doesn’t apply to hosts who offer accommodations through Airbnb Travel, LLC, hosts in mainland China, hosts in Japan, hosts of experiences, or hosts of adventures.

Hvad er dækket?

Airbnb's Værtsgaranti kan beskytte:

– Skader på din bolig forårsaget af gæster – Skader på dine ejendele forårsaget af gæster – Skader forårsaget af en gæsts servicedyr

Airbnb's Værtsgaranti beskytter ikke:

– Tyveri af kontanter og værdipapirer (f.eks.: obligationer eller aktiebeviser) – Skade som følge af almindelig slitage – Legemsbeskadigelse eller tingsskade på gæster eller andre (de kan være dækket af Værtsbeskyttelsesforsikringen)

Vær tryg som vært

Identitetsbekræftelse

Du kan kræve, at dine gæster skal gennemgå identitetsbekræftelse, før vi kan bekræfte deres booking. Gæster skal muligvis indsende personlige oplysninger, som Airbnb skal bekræfte, f.eks. et myndighedsudstedt id.

Sikker kommunikation

Hvis der opstår en hændelse, giver vores sikre meddelelsesplatform dig mulighed for at kommunikere med gæster og løse problemer. Hvis der ikke kan findes en løsning, er hensigten med Værtsgarantien at hjælpe.

Support 24/7

Hvis der sker dig eller dine gæster noget, er vores globale netværkssupportteam klar.

Det var en af de ting, der hjalp mig med at beslutte at melde mig til Airbnb, for hvis der opstår skader eller problemer, har jeg den at falde tilbage på."
Det var en af de ting, der hjalp mig med at beslutte at melde mig til Airbnb, for hvis der opstår skader eller problemer, har jeg den at falde tilbage på."

Dennis, vært i London

Dennis, vært i London

Det var en af de ting, der hjalp mig med at beslutte at melde mig til Airbnb, for hvis der opstår skader eller problemer, har jeg den at falde tilbage på."
Det var en af de ting, der hjalp mig med at beslutte at melde mig til Airbnb, for hvis der opstår skader eller problemer, har jeg den at falde tilbage på."

Dennis, vært i London

Dennis, vært i London

Vi har forpligtet os til at fremme et sikkert og pålideligt netværk rundt omkring i verden.

Vi har forpligtet os til at fremme et sikkert og pålideligt netværk rundt omkring i verden.

Sikkerhedstip: Gennemse gæsteprofiler

Hvis du vil vide mere om en gæst, inden du accepterer vedkommendes reservationsanmodning, så tjek deres profil, eller læs omtaler fra tidligere værter. Værter og gæster kan kun omtale hinanden, efter en gæst er tjekket ud, så du ved, at feedbacken er baseret på reelle reservationer.

Sikkerhedstip: Gennemse gæsteprofiler

Hvis du vil vide mere om en gæst, inden du accepterer vedkommendes reservationsanmodning, så tjek deres profil, eller læs omtaler fra tidligere værter. Værter og gæster kan kun omtale hinanden, efter en gæst er tjekket ud, så du ved, at feedbacken er baseret på reelle reservationer.

Sådan indsender man en refusionsanmodning

1. Dokumenter skaden

Dette kan omfatte billeder, videoer, overslag og/eller kvitteringer.

2. Kontakt din gæst via Løsningscenteret

Anmod om refusion inden for 14 dage efter udtjekning, eller inden din næste gæst tjekker ind, afhængigt af hvad der kommer først. Personen har 72 timer til at svare på din anmodning.

3. Få refusion, eller involver Airbnb

Hvis gæsten ikke er villig til at betale det fulde beløb, har du muligvis ret til refusion i henhold til Airbnb's Værtsgaranti. En supportspecialist hjælper dig gennem processen.

Airbnb's Host Guarantee is subject to certain terms, conditions, and exclusions. Visit our Host Guarantee Terms and Conditions to learn more.

Airbnb’s Host Guarantee is not an insurance policy, and not all property damage caused by guests is within its terms. If you want more protection, you’re encouraged to purchase personal insurance that will cover property damage not protected by the Host Guarantee.

Svar på dine spørgsmål

Hvad er Airbnb's Værtsgaranti?

Airbnb's Værtsgaranti giver værter beskyttelse for op til 1 million dollars (USD) ved skader på ejendom, der er dækket, hvis gæsterne forvolder skader, der overstiger depositummet, eller hvis der ikke er noget depositum.

Værtsgarantien dækker ikke kontanter og værdipapirer, samleobjekter, sjældne kunstværker, smykker, kæledyr eller personligt ansvar. Vi anbefaler, at værter sikrer eller fjerner værdigenstande, når de udlejer deres bolig. Værtsgarantien dækker heller ikke tab eller tingsskade på grund af slitage. Få mere at vide

Hvad er Værtsbeskyttelsesforsikring?

Værtbeskyttelsesforsikringen yder primær ansvarsdækning for op til 1 million dollars (USD) per hændelse i tilfælde af, at en tredjepart udsættes for legemsbeskadigelse eller tingsskade i forbindelse med et Airbnb-ophold.

Denne dækning er underlagt et loft på 1 million dollars per opslag, og der kan gælde visse betingelser, begrænsninger og undtagelser. Få mere at vide

Hvad er forskellen på Airbnb's Værtsgaranti 
 og Værtsbeskyttelsesforsikring?

Værtsgaranti og Værtsbeskyttelsesforsikring er to forskellige programmer, som Airbnb tilbyder som en hjælp til værter i tilfælde af skader.

Værtsgaranti: Airbnb's Værtsgaranti er udformet til at beskytte værter i de sjældne tilfælde, hvor gæster forvolder tingsskade på deres ejendele, bolig eller hjem. Værtsgarantien er ikke en forsikring og kan ikke erstatte din familie- eller indboforsikring.

Værtsbeskyttelsesforsikring: Værtsbeskyttelsesforsikringen er en forsikring, som er udformet til at dække værter, hvis en tredjepart kræver godtgørelse for legemsbeskadigelse eller tingsskade. Værtsbeskyttelsesforsikringen tilbydes til værter uafhængigt af deres øvrige forsikringsaftaler, men den gælder kun som primær forsikringsdækning for hændelser i forbindelse med et Airbnb-ophold. Få mere at vide

Hvordan anmoder jeg om godtgørelse under Airbnb's Værtsgaranti?

Ofte løser værter og gæster selv deres problemer i vores Løsningscenter. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du først kontakte din gæst for at give vedkommende besked om din klage og indsende en betalingsanmodning i vores Løsningscenter.

Hvis du ikke kan løse et problem med gæsten: Først skal du gøre dig bekendt med vilkår og betingelser i Værtsgarantien. Bemærk, at anmodninger skal indsendes 14 dage efter, gæsten har tjekket ud, eller før den næste gæst tjekker ind, hvis dette sker forinden. Få mere at vide

Hvordan fungerer en indboforsikring sammen med Airbnb?

Airbnb's Værtsbeskyttelsesforsikring fungerer som primær forsikring og yder ansvarsforsikring til værter og, hvor det er relevant, deres udlejere under visse betingelser, begrænsninger og undtagelser.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan denne politik fungerer sammen med en indbo- eller lejerforsikring, bør du drøfte det med din forsikringsudbyder. Nogle politikker beskytter boligejere og lejere mod visse former for sagsanlæg, hvis en besøgende er kommet til skade, mens andre ikke er. Det er altid en god idé at fortælle din forsikringsudbyder, at din bolig bruges til udlejning, selvom erstatningspligt opstået under et Airbnb-ophold bør være dækket af Værtsbeskyttelsesforsikringen. Få mere at vide

Gælder Værtsgarantien for Open Homes?

Ja. Airbnb's Værtsgaranti yder værten beskyttelse for op til 1.000.000 dollars (USD) for tingsskade på ejendele, der er dækket, hvis gæsterne mod forventning skulle komme til at beskadige noget for en større sum end depositummet, eller hvis der ikke er betalt noget depositum. Værtsgarantien gælder for alle ophold, der bookes på Airbnb, herunder Open Homes-ophold. Få mere at vide

Er du klar til at være vært?

Er du klar til at være vært?